Kp 40, hadith nr. 3

Hadith nr. 3

Med den samme fortellerrekken er det fortalt at Muhammed ibn Isa fortalte på vegne av Ismail ibn Mansur, på vegne av Mansur ibn Yunus al-Basrj, som sa: Jeg hørte Abul-Hassan, fvmh, si:
Hvis du vasker ditt hode med hibiskus vil du oppnå mye forsyning.
و بهذا الإسناد عن محمد بن عيسى عن إسماعيل بن منصور بن منصور بن يونس بزرج قال سمعت أبا الحسن( ع )يقول غسل الرأس بالخطمي يجلب الرزق جلبا

Kp 40, hadith nr. 2

Hadith nr. 2

Muhammed ibn al-Hassan fortalte meg. Han sa: Muhammed ibn al-Hassan al-Saffar fortalte meg på vegne av Muhammed ibn Isa, på vegne av Abi Ayub al-Madaini, på vegne av Abi Uamir, på vegne av Sufiyan ibn al-Shemit, på vegne av Abi Abdillah – fvmh – som sa:
‘’Å vaske hodet med hibiskus vil føre til at fattigdommen fjernes og forsyningen økes.’’ Han sa videre: ‘’Bruken av hibiskus vil beskytte mennesket mot sykdommer, ulykker og katastrofer.’’
حدثني محمد بن الحسن قال حدثني محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي أيوب المدائني عن ابن أبي عميرة عن سفيان بن الشمط عن أبي عبد الله( ع ) قال غسل الرأس بالخطمي ينفي الفقر و يزيد في الرزق و قال هو نشر

Kp 40, hadith nr. 1

Hadith nr. 1

Ahmad ibn Muhammed ibn Yahya al-Attar fortalte meg på vegne av sin far, på vegne av Muhammed ibn Ahmad, på vegne av Mousa ibn Omar, på vegne av Muhammed ibn Sinan, på vegne av Abi Said al-Kamat, på vegne av Omar ibn Yazid, på vegne av Abi Abdillah – fvmh – som sa:
En som vasker sitt hode med hibiskus vil beskytte seg selv mot hodepine, befri seg selv fra fattigdom og rense sitt hode fra al-Hizaz (hudsykdom, Lichen planopilaris).
حدثني أحمد بن محمد بن يحيى العطار عن أبيه عن محمد بن أحمد عن موسى بن عمر عن محمد بن سنان عن أبي سعيد القماط عن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله( ع ) قال غسل الرأس بالخطمي أمان من الصداع و براءة من الفقر و طهور للرأس من الحزاز