Belønningen for gode handlinger – ثواب الأعمال

Skrevet av Sheikh al-Sadok

Kapittelet 1: Belønningen for å si ‘’La ilah ila Allah – det er ingen gud, unntatt Allah’’

Kapittelet 2: Belønningen for å si hundre ganger La ilah ila Allah – det er ingen gud, unntatt Allah –

Kapittelet 3: Belønningen for å si La Illah Ila Allah Vahdho Vahdho Vahdho – Det er ingen gud, unntatt Allah, Han er den eneste gud, Han er den eneste gud, Han er den eneste gud

Kapittelet 4: Belønningen for å si ‘’La Ilah Ila Allah’’ på oppriktig måte

Kapittelet 5: Belønningen for den som hever sin stemme for å si la ilah ila Allah

Kapittelet 6: Belønningen for den som sier ‘’La ilah ila Allah,’’ idet han overholder betingelsene for å få akseptert en slik bekjennelse

Kapittelet 7: Belønningen for den som får akseptert sin uttalelse av trosbekjennelsen La Illah Ila Allah – det er ingen gud, unntatt Allah

Kapittelet 8: Belønningen for å si hundre ganger la ilah ila Allah al-Melik al-Hak al-Mubin – Det er ingen gud, unntatt Allah, kongen, den klare sannheten

Kapittelet 9: Belønningen for å si ‘’La ilah ila Allah’’ uten selvbeundring

Kapittelet 10: Belønningen for den som sier hver dag: Jeg vitner at det er ingen gud, unntatt Allah alene – Ashahod an la ilah ila Allah – vahdho – Han har ingen partnere – la sherik lho – Han er den enestående, unike evigvarende Gud – Ilahen vahiden ahden samden – Han har ikke tilegnet seg hustru eller avlet barn – lem yatikid sahibeten ao valda

Kapittelet 11: Belønningen for å si hver dag tretti ganger – La Ilah Ila Allah al-Hak al-Mubin – Det er ingen gud, unntatt Allah, den klare sannheten

Kapittelet 12: Belønningen for den som ofte sier SobhanAllah – al-Hamdulillah – va la ilah ila Allah – va Allaho Akbar – Ære være Allah – Priset være Allah – Det er ingen gud, unntatt Allah – Allah er den største

Kapittelet 13: Belønningen for den som sier La Ilah Ila Allah Hakan Hakan La Ilah Ila Allah Imanen va Tasdiken – La ilah ila Allah ubudiyeten va rikn – det er ingen gud, unntatt Allah. Sannelig! Sannelig! Det er ingen gud, unntatt Allah. Med tro og sann bekjennelse uttaler jeg dette. Det er ingen gud, unntatt Allah, som slave og trelle uttaler jeg dette

Kapittelet 14: Belønningen for den som avslutter sin påkallelse med å si MashAllah – La Havla val Kota ila Billah – Så mye enn Allah måtte ønske – det er ingen makt og styrke hos andre enn Allah

Kapittelet 15: Belønningen for den som sier hver dag syv ganger Alhamdulillah ala kul nimah kanet ou kainah – priset være Allah for hver velsignelse som har kommet eller som vil komme

Kapittelet 16: Belønningen for den som vitner at det er ingen gud, unntatt Allah, og at Muhammed er Allahs sendebud

Kapittelet 17: Belønningen for den som hundre ganger sier Allah er den største – Allahu Akbar – Ære være Allah – SobhanAllah – Priset være Allah, Alhamdulillah, det er ingen gud, unntatt Allah – La ilah ila Allah –

Kapittelet 18: Om de fire Tasbih – SobhanAllah, Alhamdulillah, La ilah ila Allah, va Allahoakbar. Belønningen for å si de fire tasbih

Kapittelet 19: Belønningen for den som sier Sobhanallah va Bihamdih, SobhanAllah al-Azim va Bihamdih – ære være Allah, priset være Ham, ære være Allah, den veldige, priset være Ham

Kapittelet 20: Belønningen for den som sier SubhanAllah – ære være Allah – uten selvbeundring

Kapittelet 21: Belønningen for den som hundre ganger sier Ære være Allah

Kapittelet 22: Belønningen for å si Alhamdulillah kema ho ahloh – Priset være Allah slik Han fortjener

Kapittelet 23: Belønningen for den som glorifiserer Allah

Kapittelet 24: Belønningen for den som glorifiserer Allah slik Han har glorifisert Seg Selv

Kapittelet 25: Belønningen for en fornuftig person

Kapittelet 26: Belønningen for ti gode trekk

Kapittelet 27: Belønningen for den som aksepterer Allah som Herre, Muhammed som Profet, Ali som imam, og så gjennomfører sin plikt

Kapittelet 28: Belønningen for den som sier Bismillah, – I Allahs navn – idet han skal gå inn i toalettet

Kapittelet 29: Belønningen for den som omtaler Allahs navn, idet han gjennomfører den rituelle renselsen – Vodu –

Kapittelet 30: Belønningen for den som tørker seg og den som ikke tørker seg etter Vodu – rituell renselse

Kapittelet 31: Belønningen for den som gjennomfører den rituelle renselen for Magrib-bønnen og Sobh-bønnen

Kapittelet 32: Belønningen for den som holder sitt øye åpent, idet han gjennomfører vodu – rituell renselse

Kapittelet 33: Belønningen for den som fornyer sin vodu – rituell renselse

Kapittelet 34: Belønningen for å pusse sine tenner med misvak – kvist brukt for å rense tennene

Kapittelet 35: Belønningen for å holde tilbake sitt spytt for å respektere moskeen

Kapittelet 36: Belønningen for den som rengjør seg selv før han sover i sitt soveleie

Kapittelet 37: Belønningen for den som grundig skyller sin munn og så trekker sin pust

Kapittelet 38: Belønningen for den som går inn i baderommet med badehåndkle

Kapittelet 39: Belønningen for den som senker ned sitt blikk, så han ikke skal kunne se sin trosbror naken

Kapittelet 40: Belønningen for den som vasker sitt hode med hibiskus

Kapittelet 41: Belønningen for den som vasker sitt hode med lotus-blad

Kapittelet 42: Belønningen for den som fargelegger sitt hår

Kapittelet 43: Belønningen for den som bruker Nura for å fjerne bort hår

Kapittelet 44: Belønningen for å stelle håret på hodet

Kapittelet 45: Belønningen for å stelle skjegget sytti ganger

Kapittelet 46: Belønningen for bruk av kohl

Kapittelet 47: Belønningen for å klippe håret

Kapittelet 48: Belønningen for å klippe neglene og barbere barten

Kapittelet 49: Belønningen for den som ser på speilet og ofte priser Allah, den mektige, den prektige

Kapittelet 50: Belønningen for den som gjennomfører rituell renselse på en ordentlig måte, forretter bønnen på en god måte, betaler velferdsbidraget, kontrollerer sin tunge, ber om tilgivelse for sin synd og viser Profetens Ahlulbayt lojalitet

Kapittelet 51: Belønningen for den som sier jeg aksepterer Allah som Herre

Kapittelet 52: Belønningen for å påkalle Allah om natten og dagen

Kapittelet 53: Belønningen for å gå til moskeer, dra til dem og være i dem

Kapittelet 54: Belønningen for den som gjennomfører rituell renselse og deretter går til moskeen

Kapittelet 55: Belønningen for å forrette de fem obligatoriske bønnene og gjennomføre dem til riktig tid

Kapittelet 56: Belønningen for å forrette Nafilah – anbefalt bønn

Kapittelet 57: Belønningen for den som tenner et lys i en av Guds moskeer

Kapittelet 58: Belønningen for å forrette bønn i Masjid al-Haram – den hellige moskeen –

Kapittelet 59: Belønningen for å forrette bønn i Profetens – måtte Allahs velsignelse være med ham og hans familie – moske

Kapittelet 60: Belønningen for å forrette bønn i Kufa-moskeen

Kapittelet 61: Belønningen for å forrette bønn i Quds-moskeen, i den store moskeen, i Qiblah-moskeen og Suk-moske (torgets moske)

Kapittelet 62: Belønningen for å koste bort støvet i en moske

Kapittelet 63: Belønningen for en muzin – den som kaller mennesker til bønn

Kapittelet 64: Belønningen for den som holder på med bønnerop i syv år med ønske om å oppnå belønning fra Allah

Kapittelet 65: Belønningen for å holde bønnerop – Azan – i en av muslimenes byer

Kapittelet 66: Belønningen for den som gjengir bønneropet når han hører det

Kapittelet 67: Belønningen for den som holder bønnerop for tjue år med ønske om å oppnå belønning fra Allah

Kapittelet 68: Belønningen for den som ber etter å ha holdt Azan – en spesiell type av bønnerop – og Ikamah – en spesiell type av bønnerop –

Kapittelet 69: Belønningen for å holde lang Kunot – å holde hendene åpent, tett inntil hverandre, løfte dem opp og be –

Kapittelet 70: Belønningen for den som gjennomfører en sajdah – å bøye seg for Allah –

Kapittelet 71: Belønningen for den som bøyer seg for Allah i lang tid

Kapittelet 72: Belønningen for den som sier, når han kneler, når han står opp og når han bøyer seg for Allah: ‘’Måtte Allah velsigne Muhammed og Muhammeds familie’’

Kapittelet 73: Belønningen for den som bøyer seg for å takke Allah – sajdah Shukr

Kapittelet 74: Belønningen for den som forretter bønnen

Kapittelet 75: Belønningen for den som forretter Fajr-bønnen i den første tiden for bønnen

Kapittelet 76: Belønningen for å gjennomføre bønnen i den første tiden før siste tid inntreffer

Kapittelet 77: Belønningen for å forrette de obligatoriske bønnene i den første tiden for bønn

Kapittelet 78: Belønningen for å forkorte bønnen i løpet av en reise

Kapittelet 79: Belønningen for den reisende som gjennomfører felles bønn

Kapittelet 80: Belønningen for den som forretter felles bønn

Kapittelet 81: Belønningen for den som står opp for å be

Kapittelet 82: Belønningen for den som ber om velsignelse for profeten og hans familie på fredag etter Asr-bønnen

Kapittelet 83: Belønningen for den som dør blind

Kapittelet 84: Belønningen for å forrette frivillig en bønn med to sykluser – rukah

Kapittelet 85: Utmerkelsen til Ramadan-måneden fremfor alle andre måneder

Kapittelet 86: Belønningen for den som parfymerer seg selv og forretter bønnen

Kapittelet 87: Belønningen for den som forretter bønnen, idet han er gift

Kapittelet 88: Belønningen for den som forretter en bønn på fire rukah og leser i hver av disse rukah surat al-Iklas femti ganger

Kapittelet 89: Belønningen for den som forretter Jafar al-Tayyars – fvmh – bønn

Kapittelet 90: Belønningen for den som forretter nattbønnen

Kapittelet 91: Belønningen for den som forretter en enkel bønn på to sykluser reflekterende (om Allahs storhet og makt)

Kapittelet 92: Belønningen for å forrette en bønn i løpet av sovetiden

Kapittelet 93: Belønningen for den som forretter fem hundre rukah – bønnsykluser – i løpet av en uke, imellomtiden fra den ene fredagen til den andre fredagen finner sted

Kapittelet 94: Belønningen for å gjøre ekstra anbefalte handlinger etter å ha forrettet bønnen

Kapittelet 95: Belønningen for å betale zakah – velferdsbidrag – og gjør dette slik det sømmer seg

Kapittelet 96: Belønningen for å gjennomføre Haj og Umra – spesielle typer av pilegrimsritualer

Kapittelet 97: Et unikt kapittel

Kapittelet 98: Belønningen for den som faster

Kapittelet 99: Belønningen for den fastende som blir utskjelt, men sier ‘’Fred være med deg- ha det – jeg faster – vil ikke ta opp denne diskusjonen’’

Kapittelet 100: Belønningen for den som faster en dag for Allahs sak

Kapittelet 101: Belønningen for den som faster en varm dag og blir tørst

Kapittelet 102: Belønningen for den som frivillig faster en dag

Kapittelet 103: Belønningen for den som faster i siste dag av sin levetid

Kapittelet 104: Belønningen for den som parfymerer seg selv i første delen av morgentiden, idet han er fastende

Kapittelet 105: Belønningen for den fastende som møter et folk som spiser

Kapittelet 106: Belønningen for den som faster Rajab-måneden

Kapittelet 107: Belønningen for å faste måneden Shaban

Kapittelet 108: Ramadan-månedens utmerkelse og belønning for å faste denne måneden

Kapittelet 109: Belønningen for å si en dua i den tiende av Dhul Hijjah

Kapittelet 110: Belønningen for å faste de ti første dagene av Dhul-Hijjah

Kapittelet 111: Belønningen for å faste Ghadir-dagen

Kapittelet 112: Å stå opp frivillig til tjeneste for Allah i løpet av natten for Id-dagen

Kapittelet 113: Belønningen for den som tilbringer natten for Id i tjeneste for Allah

Kapittelet 114: Belønningen for å faste Ramadan, avslutte fasten med å betale veldedighet og deretter gå til bønnestedet etter å ha tatt seg et bad

Kapittelet 115: Belønningen for den som forretter fire bønnsykluser etter imamens bønn på Fitr-dagen

Kapittelet 116: Belønningen for å faste den 25. dagen av Dhul-Kidah

Kapittelet 117: Belønningen for å åpne fasten med vanndrikking

Kapittelet 118: Belønningen for å faste tre dager av en måned