Kp 96, hadith nr. 16

Hadith nr. 16

Imam al-Sadik – fvmh – sa:

Det er to typer av pilegrim – haj. En haj gjennomført for Allah og en haj gjennomført for menneskers skyld. Den som gjennomfører haj for Allahs sak, får forvente seg Allahs belønning paradiset. Den som gjennomfører Haj for menneskers skyld, får forvente seg menneskers belønning på dommedagen.

وبهذا الاسناد، عن الحسين بن يزيد عن صندل الخادم عن هارون ابن خارجة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الحج حجان حج لله وحج للناس فمن حج لله كان ثوابه على الله الجنة ومن حج للناس كان ثوابه على الناس يوم القيامة

Kp 96, hadith nr. 15

Hadith nr. 15

Mansur ibn Hazim sa til Imam al-Sadik – fvmh:

‘’Hva gjør Allah med al-Haji – den som drar på pilegrimsferd?’’

Imamen, fvmh, svarte: Jeg sverger ved Allah at al-Haji vil være tilgitt, og jeg mener ikke at det er noen som kan unntas fra denne regelen om tilgivelse.

وبهذا الاسناد، عن الحسين بن يزيد عن سيف بن عميرة عن منصور ابن حازم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما يصنع الله بالحاج؟ قال مغفور والله لهم لا استثنى فيه

Kp 96, hadith nr. 14

Hadith nr. 14

Imam Mousa al-Kazim – fvmh – sa:

Al-Haj – Pilegrimsferd – er de undertryktes jihad – kamp for Allahs sak –. Sannelig, de undertrykte er våre sjiaer.

حدثني محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثني محمد بن موسى بن عمران عن الحسين بن يزيد عن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام قال: الحج جهاد الضعفاء وهم شيعتنا

Kp 96, hadith nr. 13

Hadith nr. 13

Imam al-Sadik – fvmh – sa:

Ishak! Den som går rundt dette huset en gang vil Allah skrive for tusen gode gjerninger, viske bort for tusen onde gjerninger, reise opp hans nivå tusen grader, plante for tusen trær i paradiset og skrive for belønning som skal være for den som befridde tusen slaver. Når han kommer et sted som kalles for Al-Multazam – et sted nær Kabah – vil Allah åpne for ham åtte porter av paradisets porter. Allah vil si til ham Gå inn fra en hvilken som helst port du måtte ønske!

Ishak sa: Måtte jeg dø for deg! Vil den som går rundt kabah få hele denne belønningen?

Imamen sa: Ja. Skal jeg fortelle deg om en handling som er mer utmerket enn denne handlingen?

Ishak sa: Ja!

Imamen – fvmh – sa:

Å gjennomføre et ønske for en troende bror. Den som oppfyller et ønske for sin trosbror vil Allah skrive for belønningen som skal være for den som har gått rundt Kabah ti ganger.

حدثني محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثني محمد بن جعفر قال حدثني سهل بن زياد عن محمد بن إسماعيل عن سعدان بن مسلم عن إسحاق بن عمار قال، قال أبو عبد الله عليه السلام يا اسحق من طاف بهذا البيت طوافا واحدا كتب الله له ألف حسنة ومحا عنه ألف سيئة ورفع له ألف درجة وغرس له ألف شجرة في الجنة وكتب له ثواب عتق ألف نسمة حتى إذا وصل إلى الملتزم فتح الله له ثمانية أبواب الجنة يقال له ادخل من أيها شئت قال فقلت جعلت فداك هذا كله لمن طاف؟ قال نعم، أفلا أخبرك بما هو أفضل من هذا؟ قلت بلى، قال من قضى لأخيه المؤمن حاجة كتب الله له طوافا حتى بلغ عشرا

Kp 96, hadith nr. 12

Hadith nr. 12

En mann kom til Imam al-Kazim – fvmh. Imam al-Kazim – fvmh – sa til ham:

Har du kommet tilbake fra Haj?

Mannen sa: Ja!

Imamen, fvmh, sa: Vet du hvilken belønning en pilegrimsfarer kan forvente seg?

Mannen sa: Nei, jeg vet ikke. Måtte jeg dø for deg!

Imamen, fvmh, sa:

Den som drar på pilegrimsferd og kommer inn i Mekka på en beskjeden måte. Den som går inn i den hellige moskeen, går forsiktig, av frykt for Allah, og så tar seg en rundgang rundt Kabah og deretter forretter to bønnsykluser, vil Allah skrive for sytti tusen gode gjerninger, viske bort for sytti tusen onde gjerninger, reise opp hans nivå sytti tusen grader, og la gå i forbønn for oppfyllelse av sytti tusen ønsker. En slik person vil betraktes for å være lik den som har befridd sytti tusen slaver, som er verdt titusen dirhemer.

وبهذا الاسناد، عن أحمد بن أبي عبد الله عن ابن أبي بشير عن منصور عن إسحاق بن عمار عن محمد بن مسلم عن أبي الحسن عليه السلام قال:
دخل عليه رجل فقال له أقدمت حاجا؟ قال نعم قال تدري ما للحاج من الثواب؟ قلت لا أدري جعلت فداك قال من قدم حاجا حتى إذا دخل مكة دخل متواضعا فإذا دخل المسجد الحرام قصر خطاه مخافة الله تعالى فطاف بالبيت طوافا وصلى ركعتين كتب الله له سبعين ألف حسنة وحط عنه سبعين ألف سيئة ورفع له سبعين ألف درجة وشفعه في سبعين ألف حاجة وحسبت له عتق سبعين ألف رقبة قيمة كل رقبة عشرة آلاف درهم

Kp 96, hadith nr. 11

Hadith nr. 11

Imam al-Sadik – fvmh – sa:

Allah har plassert rundt Kabah hundretjue nådegaver. Seksti nådegaver skal være for de som går rundt kabah. Førti nådegaver skal være for de som ber rundt Kabah. Tjue nådegaver skal være for de som ser på Kabah.

حدثني محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثني علي بن الحسين السعد آبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي عن ابن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان الله تبارك وتعالى حول الكعبة عشرون ومائة رحمة منها ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين

Kp 96, hadith nr. 10

Hadith nr. 10

Imam al-Sadik – fvmh – sa:

Å gjennomføre pilegrimritualer er mer utmerket enn å befri sytti slaver. Å gjennomføre to bønnsykluser i forbindelse med Tauaf – å gå rundt Kabah – er bedre enn å befri en slave.

أبي (ره) قال حدثني عبد الله بن جعفر الحميري عن أحمد بن عبد الله عن الحسن بن عبد الله بن عمرو بن الأشعث عن عمر بن يزيد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول الحج أفضل من عتق عشر رقبات حتى عد سبعين رقبة وركعتا الطواف أفضل عن عتق رقبة.

Kp 96, hadith nr. 9

Hadith nr. 9

Imam al-Sadik – fvmh – sa:

De som drar til pilegrimsferd vil oppnå tre fordeler. En gruppe av dem vil bli befridd fra ildens straff. Det er en annen gruppe av dem som vil bli tilgitt sine synder og være like syndeløse som den dagen de ble født av sine mødre. En annen gruppe kan forvente seg at deres familie og deres eiendeler vil bli beskyttet. Den sistnevnte gruppen er den som får den minste andelen en pilegrimsfarer kan oppnå.

وبهذا الاسناد، قال: قال أبو عبد الله عليه السلام الحاج يصدرون على ثلاث أصناف صنف يعتق من النار وصنف يخرج من ذنوبه كهيئة يوم ولدته أمه وصنف يحفظ في أهله وماله فذاك أدنى ما يرجع به الحاج

Kp 96, hadith nr. 8

Hadith nr. 8

Da profeten ble ferdig med Haj-ritualene kom en ørken-araber til ham. Ørken-araberen sa:

Jeg er en mann som har mange penger. Det var en ting som forhindret meg fra å være med i Haj. Hva kan jeg gjøre for å oppnå samme belønning lik den som har dratt på pilegrimsferd – Haji?

Profeten – måtte Allahs velsignelse være med ham og hans familie – snudde seg mot Abu Kubais fjellet og sa:

Hvis du hadde en like stor mengde av rødt gull som Abu Kubais-fjellet og bruker alt dette gullet til ære for Allahs sak vil du til tross for dette ikke oppnå samme belønning lik den som gjennomførte pilegrimritualene.

حدثني حمزة بن محمد (ره) قال أخبرني علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى ومحمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما أفاض رسول الله صلى الله عليه وآله تلقاه أعرابي في أفطح فقال يا رسول الله اني خرجت أريد الحج فعاقني عائق وأنا رجل ملي كثير المال فمرني ما اصنع في مالي ما أبلغ ما بلغ الحاج؟ قال فالتفت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أبي قبيس فقال لو أن أبا قبيس لك زنة ذهبة حمراء أنفقته في سبيل الله ما بلغت ما بلغ الحاج

Kp 96, hadith nr. 7

Hadith nr. 7

En mann sa til Imam al-Sajjad – fvmh: Du har ignorert Jihad – å føre kamp for Allahs sak – og dens vanskelige oppgave, men forholdt deg istedenfor til Haj – pilegrim – og dens enkle ritualer.

Imamen som lente seg, satt opp i rett posisjon og sa:

Ve deg! Allahs sendebud – måtte Allahs velsignelse være med ham og hans familie – sa i forbindelse med farvelspilgrimen – da solen holdt på å forsvinne:

‘’Bilal! Befal mennesker om å lytte oppmerksomt.’’ Da de tiet og lyttet oppmerksomt sa Profeten:

Allah har vist dere nåde på denne dagen. Han har tilgitt deres velgjørende og gitt deres velgjørende mulighet til å gå i forbønn for deres onde. Så gå tilbake, idet dere kan forvente dere tilgivelse. Sannelig, nå har Han – Allah- garantert de som tidligere syndet tilgivelse.

حدثني محمد بن علي بن ماجيلويه عن عمه محمد بن أبي القاسم عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن أبي أيوب عن أبي حمزة الثمالي قال رجل لعلي بن الحسين عليهما السلام تركت الجهاد وخشونته ولزمت الحج ولينته قال وكان متكيا فجلس فقال ويحك ما بلغك ما قال رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع انه لما همت الشمس ان تغيب قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا بلال قل للناس فلينصتوا فلما انصتوا قال رسول الله صلى الله عليه وآله ان ربكم تطول عليكم في هذا اليوم فغفر لمحسنكم وشفع محسنكم في مسيئكم فأفيضوا مغفورا لكم وضمن لأهل التبعات من عنده الرضا