Kp 92, hadith nr. 1

Hadith nr. 1

Profeten Muhammed – måtte Allahs velsignelse være med ham og hans familie – sa:

Forrett en anbefalt bønn, selv en bønn på to enkle sykluser, i løpet av sovetiden, for dette vil føre dere til ærens hus.

Det ble sagt: Allahs sendebud! Hva mener du med sovetiden?

Profeten, måtte Allahs velsignelse være med ham og hans familie, sa:

Tiden mellom Magrib og Isha-bønnene.

أبي (رهـ) عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن وهب بن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه( ع ) قال قال رسول الله ( ص ) تنفلوا في ساعة الغفلة و لو بركعتين خفيفتين فإنهما يورثان دار الكرامة قيل يا رسول الله و ما ساعة الغفلة قال ما بين المغرب و العشاء