Kp 79, hadith nr. 1

Hadith nr. 1

Imam al-Bakir – fvmh – sa:

Enhver reisende som gjennomfører fredag-bønnen engasjert og elskende denne bønnen, vil Allah gi lik belønning som Han gir til den som gjennomfører fredag-bønnen, idet han er hjemmeværende.

أبي (رهـ) قال حدثني عبد الله بن جعفر عن أحمد بن أبي عبد الله عن أبيه عن زرعة عن سماعة عن جعفر بن محمد عن أبيه( ع ) قال أيما مسافر صلى الجمعة رغبة فيها و حبا لها أعطاه الله أجر مائة جمعة للمقيم