Kp 17, hadith nr. 1

Hadith nr. 1

Muhammed ibn Mousa ibn al-Mutavakil – måtte Allah være glad i ham – fortalte meg: Ali ibn al-Hussain al-Sad Abadi fortalte meg på vegne av Ahmad ibn Abi Abdullah al-Berki som fortalte: Min far fortalte meg på vegne av Muhammed ibn Abi Umair på vegne av Malik ibn Anas, som fortalte at Abi Abdillah – fvmh – fortalte på vegne av sine fedre – fvmd –:
Fattige mennesker kom til Allahs sendebud – måtte Allahs velsignelse være med ham og hans familie. De sa: Allahs sendebud! Rike mennesker har penger for å befri slaver, men vi har ikke penger nok til å befri slaver. De har penger for å gjennomføre pilegrimsferd, men vi har ikke penger for å gjennomføre pilegrimsferd. De har penger for å betale almisser, men vi har ikke penger for å betale almisser. De har penger til å kjøpe våpenutstyr, men vi har ikke penger til å kjøpe våpenutstyr, så vi kan føre kamp for Allahs sak.
Profeten – måtte Allahs velsignelse være med ham og hans familie – sa:
Den som sier Allahu Akbar – Allah er den største – hundre ganger er mer utmerket enn den som befrir hundre slaver. Den som sier Subhanallah – ære være Allah – hundre ganger er mer utmerket enn den som deler med fattige mennesker hundre offergaver. Den som sier allhamdulillah – priset være Allah – hundre ganger er mer utmerket enn den som rir hundre hester – med alle deres sadler og utstyr – til ære for Allahs sak. Et menneske som sier det er ingen gud, unntatt Allah – hundre ganger, intet annet menneske enn dette mennesket, – unntatt et menneske som har sagt denne trosbekjennelsen mer enn hundre ganger -, har gjennomført den mest utmerkede handling i løpet av dagen.
Hadith-formidleren fortsatte videre: De rike fikk vite om denne beretningen. Derfor gjorde de som Profeten fortalte. Da kom de fattige tilbake til Profeten – måtte Allahs velsignelse være med ham og hans familie – og sa: ‘’Allahs sendebud! De rike har fått informasjon om din beretning og de har gjort som du sa.’’
Profeten – måtte Allahs velsignelse være med ham og hans familie – sa: Allah deler sin gode belønning med hvem Han måtte ønske – (Hans belønning vil være både for rike og fattige mennesker). Allah er veldig sjenerøs.
حدثني محمد بن موسى بن المتوكل ره قال حدثني علي بن الحسين السعدآبادي عن أحمد بن أبي عبد الله البرقي قال حدثنا أبي عن محمد بن أبي عمير عن مالك بن أنس عن أبي عبد الله( ع )عن آبائه( ع )عن النبي (ص) قال جاء الفقراء إلى رسول الله (ص) فقالوا يا رسول الله إن للأغنياء ما يعتقون و ليس لنا و لهم ما يحجون و ليس لنا و لهم ما يتصدقون و ليس لنا و لهم ما يجاهدون به و ليس لنا فقال النبي (ص) من كبر الله مائة مرة كان أفضل من عتق مائة رقبة و من سبح الله مائة مرة كان أفضل من سياق مائة بدنة و من حمد الله مائة مرة كان أفضل من حملان مائة فرس في سبيل الله بسرجها و لجمها و ركبها و من قال لا إله إلا الله مائة مرة كان أفضل الناس عملا في ذلك اليوم إلا من زاد قال فبلغ ذلك الأغنياء فصنعوه قال فعادوا إلى النبي (ص) فقالوا يا رسول الله قد بلغ الأغنياء ما قلت فصنعوه قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء و الله ذو الفضل العظيم