Kp 108, hadith nr. 13

Hadith nr. 13

Da Ramadan-måneden inntraff pleide Profeten å befri hver krigsfange og gi hjelp til enhver spørrende. حدثني محمد بن إبراهيم قال حدثنا علي بن سعيد العسكري قال حدثنا الحسين بن علي بن الأسود العجلي قال حدثنا عبد الحميد بن يحيى الجاني قال حدثنا أبو بكر الهذلي عن الزبيري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا دخل شهر رمضان أطلق كل أسير وأعطى كل سائل

Kp 108, hadith nr. 12

Hadith nr. 12

Said ibn Jubair spurte ibn Abbas: Hva slags belønning vil en person få, som faster Ramadan og kjenner til dens rett?’’

Ibn Abbas sa:

Ibn Jubair! Forbered deg, så jeg kan fortelle deg noe som dine ører ikke har hørt om og ditt hjerte ikke har tenkt på. Gjør deg selv klar for å motta svar om det du har spurt om. Sannelig, det du ønsket å vite er kunnskapen til de første generasjonene og de siste generasjonene.

Said ibn Jubair sa: Jeg forlot ham, forberedt meg for å møte ham fra ettermiddagens tid og om morgen dro jeg til ham før Fajr-tiden. Jeg ba Fajr-bønnen med ham. Så husket han vår samtale. Derfor vendte han sitt ansikt mot meg og sa:

Hør det jeg har å si. Det jeg har å si: Jeg hørte Allahs sendebud – måtte Allahs velsignelse være med ham og hans familie – si:

Hvis dere vet hva slags belønning dere vil motta for fasting i Ramadan-måneden vil dere takke Allah enda mer. Hvis første dag av den inntreffer vil Allah tilgi syndene til hele min ummah, både de skjulte og de åpenlyse. Han vil reise opp deres grad tusen nivå og bygge for dere femti byer – i paradiset. Hvis andre dag av den inntreffer vil Allah skrive for dere for hvert skritt dere går i løpet av denne dagen belønningen for å ha tilbedt Allah et år, belønningen til en profet og belønningen for den som har fastet et år. Hvis tredje dag av den inntreffer vil dere få for hvert hårstrå på deres kropper en kuppel av hvite perler. Over den vil det være tolv tusen hus av lys. I hvert hus vil det være tusen sovesenger. I hver soveseng vil det være en Havrah – en vakker kvinne i paradiset -. Hver dag kommer inn hos dere tusen engler. Hver engel har med seg en gave.

Hvis fjerde dag av den inntreffer vil dere få i det evige paradiset sytti tusen slott. I hvert slott vil det være sytti tusen hus. I hvert hus vil det være femti tusen sovesenger. På hver soveseng vil det være en Havah. Hver Havrah vil ha tusen tjenerinner. Deres klær vil være mer vakre enn verden og alt som er i den.

Hvis femte dag av den inntreffer vil Allah gi dere i paradiset tusen byer. I hver by vil det være sytti tusen hus. I hvert hus vil det være sytti tusen dekkede bord. I hvert dekket bord vil det være sytti tusen beholdere. I hver beholder vil det være sytti tusen forskjellige mattyper.

Hvis den sjette dagen av den inntreffer vil Allah gi dere i det fredelige huset hundretusen byer. I hver by vil det være hundretusen hjem. I hvert hjem vil det være hundre tusen hus. I hvert hus vil det være hundre tusen sovesenger av gull. Hver soveseng er tusen alen lang. På hver soveseng vil det være en hustru av Hur al-In – de vakre kvinnene i paradiset. De vil ha tretti tusen hårstriper bundet med perler og rubiner. Hver hårstripe vil løftes av hundre slavinner.

Hvis den syvende dag av den inntreffer vil Allah gi dere i det velsignede paradiset belønningen til førti tusen martyrer og belønningen til førti tusen sannferdige.

Hvis den åttende dag av den inntreffer vil Allah gi dere belønningen til seksti tusen tilbeder og seksti tusen beskjeden mann.

Hvis den niende dagen av den inntreffer vil Allah gi dere belønningen til tusen lærd, belønningen til tusen personer som tilbringer sine dager i moskeer og tilber Gud, og belønningen til tusen personer som holder seg fast til sine posisjoner for å forsvare muslimenes land.

Hvis den tiende dagen av den inntreffer vil Allah oppfylle for dere sytti tusen ønsker og la solen, månen, stjernene, ridedyr, fugler, villdyr, hver stein, hver tørr ting, hver fuktig ting, haiene i havene og bladene på trærne be om tilgivelse for dere.

Hvis den ellevte dagen av den inntreffer vil dere få belønningen til den som har gjennomført fire ganger haj – obligatorisk pilegrimsferd – med en profet og fire ganger Umrah – frivillig pilegrimsferd – med en martyr eller en sannferdig person.

Hvis den tolvte dagen av den inntreffer vil Allah forandre om deres onde gjerninger til gode gjerninger og forøke verdien på deres gode handlinger. Hver god gjerning dere gjør vil dere få godskrevet som millioner gode gjerninger.

Hvis den trettende dagen av den inntreffer, vil Allah gi dere belønningen for tilbedelsen til Mekkas og Medinas folk. Dere vil kunne gå i forbønn for personer i lik antall av hver stein og sandmengde mellom Mekka og Medina.

Hvis den fjortende dagen av den inntreffer vil dere være lik de som har møtt Adam og Nuh, så etter dem møtt Ibrahim, Mousa og Isa, og så deretter møtt Dawoud og Sulaiman, og dere vil være lik den som har tilbedt Allah med hver profet to hundre år.

Hvis den femtende dagen av den inntreffer vil dere få oppfylt hvert ønske dere har i denne verden og i det neste livet. Allah vil gi dere samme belønning Han tildeler Ayoub og Han vil svare på deres bønn. De som bærer tronen vil be om tilgivelse for dere. Allah vil gi dere på dommedagen førti lys. Ti lys vil være fra deres høyre side, ti lys vil være fra deres venstre side, ti lys vil være foran dere og ti lys vil være bak dere.

Hvis den sekstende dagen av den inntreffer vil Allah gi dere når dere kommer ut av graven sytti klær dere kan kle dere med og et ridedyr som dere kan ri på. Allah vil sende dere en sky som vil skygge dere fra varmen på den dagen (dommedagen).

Hvis den syttende dagen av den inntreffer vil Allah si: ‘’Jeg har tilgitt dem og deres fedre. Jeg vil la dem slippe å gjennomgå de vanskelige omstendighetene på dommedagen.’’

Hvis den attende dagen av den inntreffer vil Allah beordre Jibril, Mikael, Israfil, de som bærer tronen, stolen og kjerubene å fremstille en bønn om tilgivelse for Muhammeds Ummah til neste år finner sted. Allah vil gi dere på dommedagen belønningen til Badrs folk.

Hvis den nittende dagen av den inntreffer vil det ikke gjenstå en engel i himlene eller på jorden som ikke vil be om tillatelse fra sin Herre for å besøke deres graver. Hver engel vil bringe med seg gave og drikke.

Hvis den tjuende dagen av den inntreffer vil Allah sende dere sytti tusen engler som vil beskytte dere fra enhver forkastet satan. For hver dag dere har fastet vil dere få belønningen for fasting i hundre år. Allah vil plassere en barriere mellom dere og ilden. Allah vil gi dere belønningen til de som har lest toraen, evangeliet, salmene og Koranen. Allah vil skrive for dere i likt antall fjær på Gabriel belønning for å ha gjennomført bønn i et år. Dere vil få belønningen for lovprising og glorifisering til tronen og Stolen. I likt antall av hvert vers i Koranen vil Allah gifte dere med tusen Havrah.

Hvis den tjue-første dagen av den inntreffer vil Allah forstørre graven deres tusen parasanger, fjerne bort fra dere mørket og ensomhet, og la deres graver være lik martyrenes graver og gjøre deres ansikt lik ansiktet til Yusuf ibn Yakub, fred være med dem.

Hvis den tjue-andre dagen av den inntreffer vil Allah sende til dere dødsengelen slik han sendes til profetene, fred være med dem, og fjerne bort fra dere skrekken dere vil oppleve når Munkar og Nakir vil stille dere spørsmål, og fjerne bort fra dere bekymringen i verden og straffen i det neste livet.

Hvis den tjue-tredje dagen av den inntreffer vil dere gå forbi broen med profetene, de sannferdige, martyrene og de rettferdige. Dere vil være lik den som har matet enhver foreldreløs blant min Ummah og lik den som har kledd enhver naken person blant min ummah.

Hvis den tjue-fjerde dagen av den inntreffer vil dere ikke komme ut av verden til dere ser deres plass i paradiset og enhver av dere vil få belønningen til tusen syk person og belønningen til tusen utvandrer som reiste for Allahs sak. Allah vil gi dere belønningen for å ha befridd tusen slaver av Ismails – fvmh – barn.

Hvis den tjue-femte dagen av den inntreffer vil Allah bygge for dere under tronen tusen grønne kupler. Over hver kuppel vil det være et lysende telt.

Allah, den velsignelsesrike, den opphøyde, vil si til dere:

Muhammeds ummah! Jeg er deres herre og dere er mine tjenere og mine tjenerinner. Skygg dere med skyggen til min trone under denne kuppelen. Spis og drikk. Vær glade. Ingen frykt vil hvile over dere, ei heller sorg.

Muhammeds ummah! Jeg sverger ved min makt og ære, jeg vil sende dere til paradiset på en måte som vil forundre de første og de siste generasjonene. Jeg skal krone dere med tusen lysende kroner. Enhver av dere vil jeg tildele et lysende ridedyr, med lysende sadler. I denne sadelen vil det være tusen ringer av gull. I hver ring vil det være en engel av englene. Hver engel vil ha i sin hånd en lysende støttepilar som vil veilede dere til paradiset, og der vil dere komme inn, uten å bli stilt til regnskap.

Hvis den tjue-sjette dagen av den inntreffer vil Allah se fram til dere med nåde. Han vil tilgi alle deres synder, unntatt syndene som angår blod og penger. Allah vil beskytte dere hver dag sytti ganger mot baksnakking, løgn og bakvaskelse.

Hvis den tjue-syvende dagen av den inntreffer vil dere være lik de som har støttet enhver troende mann og kvinne. Dere vil være lik den som har kledd sytti tusen naken person, tjent tusen personer som forsvarer muslimenes land, og dere vil være lik den som har lest enhver bok Allah har åpenbart til en av sine profeter.

Hvis den tjue-åttende dagen av den inntreffer vil Allah bygge for dere i paradiset hundretusen lysende byer. I det evige paradiset vil dere få hundretusen slott av sølv. I det velsignede paradiset vil Allah gi dere hundre tusen hjem av hvite ambra. Allah vil gi dere i Firadous-paradiset hundretusen byer. I hver by vil det være tusen rom. Allah vil gi dere i det velsignede paradiset hundretusen talestol av musk. På hver talestol vil det være tusen hjem av safran. I hvert hjem vil det være tusen sovesenger av perler og rubiner. På hver soveseng vil det være koner for dere av Hur al-In.

Hvis den tjue-niende dagen av den inntreffer vil Allah gi dere millioner hjemsted. I hvert hjemsted vil det være en hvit kuppel…

Hvis den tredevte dagen av den inntreffer vil Allah gi dere belønningen til tusen martyrer og tusen sannferdige. Allah vil skrive for dere belønningen til den som har tilbedt Ham femti år. Allah vil skrive for dere for hver dag dere fastet tusen dagers faste… Han vil skrive for dere befrielse fra ilden, mulighet til å passere forbi broen og trygghet mot straffen. Paradiset har en dør. Den kalles al-Ryan. Den åpnes ikke før dommedagen finner sted. Den vil åpne seg for de som faster blant Muhammeds ummah. Ridvan, paradisets vokter, vil rope:

‘’Muhammeds ummah! Kom til Ryan.’’ Min ummah vil komme igjennom denne porten til paradiset. Den som ikke blir tilgitt i Ramadan-måneden, så i hvilken måned kan han forvente tilgivelse? Det er ingen styrke og makt hos noen andre enn Allah.

حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن حيويه الجرجاني المذكر قال حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن بلال قال حدثنا أبو محمد قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن كرام قال حدثنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا معاوية بن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير قال: سألت ابن عباس ما لمن صام رمضان وعرف حقه؟ قال تهيأ يا بن جبير حتى أحدثك بما لم تسمع أذناك ولم يمر على قلبك فرغ نفسك لما سألتني عنه فما أردته إلا علم الأولين والآخرين، قال سعيد بن جبير فخرجت من عنده فتهيأت له من الغد فبكرت إليه من طلوع الفجر فصليت الفجر ثم ذكر الحديث فحول وجهه إلي فقال إسمع منى ما أقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: لو علمتم مالكم في رمضان لزدتم لله شكرا إذا كان أول ليلة منه غفر الله لامتي الذنوب كلها سرها وعلانيتها ورفع لكم ألفي ألف درجة وبنى لكم خمسين مدينة وكتب الله لكم يوم الثاني بكل خطوة تخطونها في ذلك اليوم عبادة سنة وثواب نبي وكتب لكم صوم سنة وأعطاكم الله يوم الثالث بكل شعره على أبدانكم قبة في الفردوس من درة بيضاء في أعلاها اثنى عشر ألف بيت من النور في كل بيت ألف سرير على كل سرير حوراء يدخل عليكم كل يوم ألف ملك مع كل ملك هدية وأعطاكم الله يوم الرابع في جنة الخلد سبعين ألف قصر في كل قصر سبعون ألف بيت في كل بيت خمسون ألف سرير على كل سرير حوراء ومع كل حوراء ألف وصيفة خمار إحداهن خير من الدنيا وما فيها، وأعطاكم الله يوم الخامس في جنة المأوى ألف مدينة في كل مدينة سبعون ألف بيت في كل بيت سبعون ألف مائدة على كل مائدة سبعون ألف قصعة في كل قصعة ستون ألف لون من الطعام لا يشبه بعضه بعضا وأعطاكم الله يوم السادس في دار السلام مائة ألف مدينة في كل مدينة مائة ألف دار في كل دار مائة ألف بيت في كل بيت مائة ألف سرير من ذهب طول كل سرير ألفا ذراع على كل سرير زوجة من الحور العين عليها ثلاثون ألف ذؤابة منسوجة بالدر والياقوت تحمل كل ذؤابة مائة جارية وأعطاكم الله يوم السابع في جنة النعيم ثواب أربعين ألف شهيد وأربعين ألف صديق وأعطاكم الله يوم الثامن مثل عمل ستين ألف عابد وستين ألف زاهد وأعطاكم الله يوم التاسع ما يعطي ألف عالم وألف معتكف وألف مرابط، وأعطاكم الله يوم العاشر قضاء سبعين ألف حاجة ويستغفر لكم الشمس والقمر والنجوم والدواب والطير والسباع وكل حجر ومدر وكل رطب ويابس والحيتان في البحار والأوراق على الأشجار وكتب الله لكم يوم حادي عشر ثواب أربع حجات وأربع عمرات كل حجة مع نبي من الأنبياء وكل عمرة مع صديق أو شهيد وجعل الله لكم يوم ثاني عشر ان يبدل الله سيأتكم حسنات ويجعل حسناتكم أضعاف ويكتب لكم بكل حسنة ألف ألف حسنة وكتب الله لكم يوم ثالث عشر مثل عبادة أهل مكة والمدينة وأعطاكم الله بكل حجر ومدر ما بين مكة والمدينة شفاعة ويوم رابع عشر فكأنما لقيتم آدم ونوحا وبعدهما إبراهيم وموسى وعيسى وبعدهم داود وسليمان وكأنما عبدتم الله مع كل نبي مأتي سنة وقضى لكم يوم خامس عشر كل حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وأعطاكم الله ما أعطى أيوب واستجاب الله دعائكم واستغفر لكم حملة العرش وأعطاكم الله يوم القيامة أربعين نورا عشرة عن يمينكم وعشرة عن يساركم وعشرة أمامكم وعشرة خلفكم، وأعطاكم الله يوم سادس عشر إذا خرجتم من القبر ستين حلة تلبسونها وناقة تركبونها وبعث الله إليكم غمامة تظلكم من حر ذلك اليوم وإذا كان يوم سابع عشر يقول الله عز وجل اني قد غفرت لهم ولآبائهم ورفعت عنهم شدايد يوم القيامة وإذا كان يوم ثامن عشر أمر الله تبارك وتعالى جبرئيل وميكائيل وإسرافيل وحملة العرش والكرسي والكروبيين ان يستغفروا لامة محمد صلى الله عليه وآله إلى السنة القابلة وأعطاكم الله يوم القيامة ثواب البدريين، وإذا كان يوم التاسع عشر لم يبق ملك في السماوات والأرض إلا استأذنوا ربهم في زيارة قبوركم كل يوم ومع كل ملك هدية وشراب فإذا تم لكم عشرون يوما بعث الله إليكم سبعين ألف ملك يحفظونكم من كل شيطان رجيم وكتب الله لكم بكل يوم صمتم صوم مائة سنة وجعل بينكم وبين النار خندقا وأعطاكم ثواب من قرأ التوراة والإنجيل والزبور والفرقان وكتب الله لكم بكل ريشة على جبرئيل عليه السلام عبادة سنة وأعطاكم ثواب تسبيح العرش والكرسي وزوجكم بكل آية في القرآن ألف حوراء ويوم أحد وعشرين يوسع الله عليكم القبر ألف فرسخ ويرفع عنكم الظلمة والوحشة ويجعل قبوركم قبور الشهداء ويجعل وجوهكم كوجه يوسف بن يعقوب عليهما السلام، ويوم اثنين وعشرين يبعث الله إليكم ملك الموت كما يبعث إلى الأنبياء عليهم السلام ورفع عنكم هول منكر ونكير ويدفع عنكم هم الدنيا وعذاب الآخرة، ويوم ثالث وعشرين تمرون على الصراط مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وكأنما أشبعتم كل يتيم في أمتي وكسوتم كل عريان من أمتي، ويوم رابع وعشرين لا تخرجون من الدنيا حتى يرى كل واحد منكم مكانه في الجنة ويعطي كل واحد منكم ثواب ألف مريض وألف غريب خرجوا في طاعة الله وأعطاكم الله ثواب عتق ألف رقبة من ولد إسماعيل عليه السلام ويوم خامس وعشرين بنى الله لكم تحت العرش ألف قبة خضراء على رأس كل قبة خيمة من نور.
يقول الله تبارك وتعالى: يا أمة أحمد أنا ربكم وأنتم عبيدي وإمائي استظلوا بظل عرشي في هذه القباب وكلوا واشربوا هنيئا فلا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون، يا أمة محمد وعزتي وجلالي لأبعثنكم إلى الجنة يتعجب منكم الأولون والآخرون ولأتوجن كل واحد منكم بألف تاج من نور ولا ركبن كل واحد منكم على ناقة خلقت من نور زمامها من نور في ذلك الزمام ألف حلقة من ذهب وفي كل حلقة قائم عليها ملك من الملائكة بيد كل ملك عمود من نور حتى يدخل الجنة بغير حساب، وإذا كان يوم سادس وعشرين ينظر الله إليكم بالرحمة فيغفر لكم الذنوب كلها إلا الدماء والأموال وقدس بينكم كل يوم سبعين مرة من الغيبة والكذب والبهتان، وإذا كان يوم سابع وعشرين فكأنما نصرتم كل مؤمن ومؤمنة وكسوتم سبعين ألف عاري وخدمتم ألف مرابط وكأنما قرأتم كل كتاب أنزل الله على أنبيائه، ويوم ثامن وعشرين جعل الله لكم في جنة الخلد مائة ألف مدينة من نور وأعطاكم الله في جنة المأوى مائة ألف قصر من فضة وأعطاكم الله في جنة النعيم مائة ألف دار من عنبر أشهب وأعطاكم الله في جنة الفردوس مائة ألف مدينة في كل مدينة ألف حجرة وأعطاكم الله في جنة النعيم مائة ألف منبر من مسك في جوف كل منبر ألف بيت من زعفران في كل بيت ألف سرير من در وياقوت على كل سرير زوجة من الحور العين وإذا كان يوم تاسع وعشرين أعطاكم الله ألف ألف محلة في جوف كل محلة قبة بيضاء في كل قبة سرير من كافور أبيض على ذلك السرير ألف فراش من السندس الأخضر فوق كل فراش حوراء عليها سبعون ألف حلة وعلى رأسها ثمانون ألف ذؤابة وكل ذؤابة مكللة بالدر والياقوت فإذا تم ثلاثون يوما كتب الله لكم بكل يوم مر عليكم ثواب ألف شهيد وألف صديق وكتب الله لكم عبادة خمسين سنة وكتب الله لكم بكل يوم صوم ألفي يوم ورفع لكم بعدد ما أنبت النيل درجات وكتب لكم براءة من النار وجوازا على الصراط وأمانا من العذاب وللجنة باب يقال له الريان لا يفتح ذلك إلى يوم القيامة ثم يفتح للصائمين والصائمات من أمة محمد صلى الله عليه وآله ثم ينادي رضوان خازن الجنة يا أمة محمد هلموا إلى الريان فتدخل أمتي من ذلك الباب إلى الجنة فمن لم يغفر له في شهر رمضان ففي أي شهر يغفر له؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

Kp 108, hadith nr. 11

Hadith nr. 11

Himran spurte imam al-Bakir – fvmh – om Allahs ord ‘’Vi har åpenbart den i skjebnenatten.’’

Imamen, fvmh, sa: Ja, dette er om skjebnenatten, som finner sted hvert år i Ramadan-måneden før de ti siste dagene. Koranen ble ikke åpenbart ved en annen tid enn skjebnenatten. Allah sa:

‘’I denne natt bestemmes enhver vis befaling.’’ Koranen: 44:4. Imamen, fvmh, sa:

Alt som gjelder for et bestemt år til neste år, alt om godt og ondt, lydighet, trassighet, fødsel, død, forsyning, bestemmes i denne skjebnenatten. Det som avgjøres i løpet av denne natten vil være uunngåelig. Allah kan allikevel forandre på det Han vil.’’

Jeg spurte: ‘’Hva menes med ‘’skjebnenatten er bedre enn tusen måneder’’? Imamen – fvmh – sa:

Den rettferdige handlingen, som bønn, betaling av velferdsbidrag og alle typer av gode handlinger vil betraktes for å være bedre enn en handling gjennomført i tusen andre måneder, som ikke har skjebnenatt. Hvis det ikke var sånn at Allah fordoblet belønningene for de troende ville de ikke ha nådd fram til suksess. Allah fordobler belønningen for de gode gjerningene som de troende gjennomfører.

وبهذا الاسناد، عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن عمر ابن أذينة عن الفضل وزرارة عن محمد بن مسلم عن حمران انه سال أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل (إنا أنزلناه في ليلة القدر) قال نعم هي ليلة القدر وهي في كل سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر فلم ينزل القرآن إلا في ليلة القدر قال الله عز وجل فيها (يفرق كل أمر حكيم) قال يقدر في ليلة القدر كل شئ يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل من خير أو شر أو طاعة أو معصية أو مولود أو أجل أو رزق فما قدر في تلك الليلة وقضى فهو من المحتوم ولله فيه المشية، قال قلت له: ليلة القدر خير من ألف شهر أي شئ عنى بها؟ قال العمل الصالح فيها من الصلاة والزكاة وأنواع الخير خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر ولولا ما يضاعف الله للمؤمنين ما بلغوا ولكن الله عز وجل يضاعف لهم الحسنات.

Kp 108, hadith nr. 10

Hadith nr. 10

Imam al-Sadik – fvmh – sa:

I hver natt befrir Allah en gruppe av sine slaver fra ilden. Unntatt fra denne regelen er de som bryter sin faste med berusende drikke, eller som en følge av krangling, eller som en følge av sjakk-spill.

أبي (ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن محمد بن الحكم أخي هشام عن عمرو بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان لله في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء من النار ألا من أفطر على مسكر أو مشاحنا وصاحب الشاهين، قال: قلت وأي شئ صاحب الشاهين؟ قال الشطرنج

Kp 108, hadith nr. 9

Hadith nr. 9

Imam al-Sadik – fvmh – sa:

I løpet av Ramadan blir himmelens porter åpne, djevlene lenket og de troendes handlinger aksepterte. Velsignet er måneden Ramadan. På Allahs budbringers tid ble denne måneden kalt for Marzok – den som forsyner.

أبي (ره) قال حدثني سعد بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن مهزيار عن أخيه عن علي عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل في آخره: ان أبواب السماء تفتح في رمضان وتصفد الشياطين وتقبل أعمال المؤمنين، نعم الشهر شهر رمضان كان يسمى على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله المرزوق

Kp 108, hadith nr. 7

Hadith nr. 7

Imam al-Bakir – fvmh – sa:

Allahs sendebud – måtte Allahs velsignelse være med ham og hans familie – ga tale til mennesker i siste fredag av Ramadan. Han priset Allah, roset Ham og så sa:

Dere mennesker! Dere er skygget av en måned som har en natt bedre enn tusen måneder, det er Ramadan-måneden. Allah har pålagt mennesker å faste den. Å forrette frivillig en bønn om natten i denne måneden tilsvarer gjennomføring av sytti frivillige bønner i andre måneder. Den som gjennomfører en frivillig god handling for Gud i Ramadan vil få belønning lik den som har gjennomført en påleggelse av Guds påleggelser. Den som gjennomfører en påleggelse i Ramadan vil få belønning lik den som har gjennomført sytti påleggelser i andre måneder. Ramadan er tålmodighetens måned. Sannelig, belønningen for tålmodighet vil være paradiset. Ramadan er sympatiens måned. I løpet av denne måneden vil Allah forøke forsyningene til de troende. Den som åpner fasten til en troende i Ramadan vil få godskrevet dette hos Gud som om han har befridd en slave og få tilgitt sine tidligere synder.

Det ble sagt:

Allahs sendebud! Vi klarer ikke alle å åpne fasten til en fastende person.

Profeten sa:

Allah er gavmild. Han gir denne belønningen til den som ikke klarer å gi mat og drikke til en troende for å åpne hans faste, bortsett fra litt melk, eller rent drikke vann, eller dadler.

Hvis en person gjør forholdene for sin slave enkle i løpet av denne måneden vil Allah gjøre hans forhold enkle i løpet av regnskapsdagen. Dette er en måned, som den første delen av den er nåde, den midterste delen av den er tilgivelse og den siste delen av den er bønnhøring og befrielse fra ilden. Den kan ikke hjelpe dere, med mindre dere har fire trekk. To trekk vil dere ha for å gjøre Allah glad og to trekk må dere ha. De to trekkene som dere gjør ved Gud glad er vitnemålet ‘’det er ingen gud, unntatt Allah, og at jeg er Allahs sendebud.’’ De to trekkene som dere trenger er deres bønn til Allah om å oppfylle deres ønsker og tildele dere paradiset, og deres bønn til Allah om god helse og beskyttelse mot ildens straff.

وحدثني محمد بن موسى بن المتوكل قال حدثني عبد الله بن جعفر الحميري قال حدثنا الحسن بن محبوب الزراد قال حدثنا أبو أيوب عن أبي جعفر عليه السلام قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وآله في آخر جمعة من شعبان فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، قد أظلكم شهر فيه ليلة خير من ألف شهر وهو شهر رمضان فرض الله صيامه وجعل قيام ليلة فيه بتطوع صلاة كمن تطوع بصلاة سبعين ليلة فيما سواه من الشهور وجعل لمن تطوع فيه بخصلة من خصال الخير والبر كأجر من أدى فريضة من فرايض الله عز وجل كمن أدى سبعين فريضة من فرايض الله فيما سواه من الشهور وهو شهر الصبر وان الصبر ثوابه الجنة وهو شهر المواساة وهو شهر يزيد الله فيه رزق المؤمن ومن فطر فيه مؤمنا صائما كان له عند الله بذلك عتق رقبة ومغفرة لذنوبه فيما مضى فقيل له يا رسول الله ليس كلنا نقدر على أن نفطر صائما فقال: ان الله كريم يعطي هذا الثواب من لم يقدر إلا على مذقة من لبن يفطر بها صائما أو شربة من ماء عذب أو تمرات لا يقدر على أكثر من ذلك ومن خفف فيه على مملوك خفف الله عز وجل عليه حسابه وهو شهر أوله رحمة ووسطه مغفرة وآخره إجابة والعتق من النار ولا غنى بكم فيه عن أربع خصال خصلتين ترضون الله بهما وخصلتين لا غنى بكم عنهما أما اللتان ترضون الله بهما فشهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، وأما اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألون الله فيه حوائجكم والجنة وتسألون الله فيه العافية وتعوذون به من النار

Kp 108, hadith nr. 6

Hadith nr. 6

Imam Al-Sadik – fvmh – sa:

Allah befrir en gruppe av sine slaver fra ilden hver natt i løpet av Ramadan-måneden. Allah vil ikke befri fra ilden de som åpner sin faste med en berusende drikk. Allah vil befri fra ildens straff sin slave siste natt av Ramadan slik Han befridde ham i alle andre netter av samme måned.

وبهذا الاسناد، عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل ابن صالح عن محمد بن مروان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: ان لله عز وجل في كل ليلة من شهر رمضان عتقاء وطلقاء من النار ألا من أفطر على مسكين فإذا كان آخر ليلة منه أعتق فيها مثل ما أعتق في جميعه

Kp 108, hadith nr. 5

Hadith nr. 5

Imam Ali – fvmh – sa:

Da Ramadan-måneden inntraff, sto Allahs sendebud – måtte Allahs velsignelse være med ham og hans familie – opp og sa:

Dere mennesker! Allah har beskyttet dere mot deres fiende fra Jinn og sa: ‘’Be meg, og så vil jeg bønnhøre dere.’’ Han lovet dere svar. Allah har oppfordret syv av sine engler om å holde tilbake hver trassig djevel, til deres måned ender opp. Sannelig, himmelens porter har allerede åpnet seg i første natt av den – måneden. I løpet av denne måneden vil påkallelsen bli besvart.

وبهذا الاسناد، عن الحسين بن سعيد عن الحسين بن علوان عن عمرو ابن شمر عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال: لما حضر شهر رمضان قام رسول الله صلى الله عليه وآله فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، كفاكم الله عدوكم من الجن وقال ادعوني أستجب لكم ووعدكم الإجابة، ألا وقد وكل الله بكل شيطان مريد سبعة من ملائكته فليس بمخلوق حتى ينقضي شهركم هذا، ألا وأبواب السماء مفتحة من أول ليلة منه ألا والدعاء فيه مقبول

Kp 108, hadith nr. 4

Hadith nr. 4

Allahs sendebud sa da Ramadan-måneden holdt på å komme og det var tre dager igjen av Shaban-måneden:

‘’Bilal! Kall inn mennesker!’’ Han kalte inn mennesker. Profeten steg på talestolen, priset Allah og roset ham. Deretter sa han:

‘’Dere mennesker! Denne måneden har kommet til dere, og den er alle måneders mester. Dens natt er bedre enn tusen måneder. I løpet av denne måneden blir ildens porter stengte og paradisets porter åpner seg. Hvis en person kommer denne måneden i møte og blir ikke tilgitt, måtte Allah holde ham på lang avstand fra Sin nåde. Hvis en person møter sine foreldre og blir ikke tilgitt, måtte Allah holde ham på lang avstand fra Sin nåde. Hvis jeg ble omtalt for en person, men han ba ikke om velsignelse for meg, og som en følge av dette blir han ikke tilgitt, måtte Allah holde en slik person på avstand fra Sin nåde.

أبي (ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن سيف بن عميرة عن عبد الله بن عبيد الله عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله لما حضر شهر رمضان وذلك في ثلاث بقين من شعبان قال لبلال ناد في الناس فجمع الناس فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أيها الناس، ان هذا لشهر قد حضركم وهو سيد الشهور، ليلة فيه خير من ألف شهر تغلق فيه أبواب النار وتفتح فيه أبواب الجنان فمن أدركه فلم يغفر له فأبعده الله ومن أدرك والديه فلم يغفر له فأبعده الله ومن ذكرت عنده فلم يصل علي فلم يغفر له فأبعده الله