Kp 106, hadith nr. 4

Hadith nr. 4

Profeten Muhammed – måtte Allahs velsignelse være med ham og hans familie – sa:

Rajab er Allahs utmerkede måned og det er en stor måned. Den kalles utmerket fordi ingen måned er lik denne måneden utmerket og favorisert av Allah. På Jahiliya-tiden respekterte Jahiliya-folket denne måneden. Da Islam kom ble denne måneden enda mer favorisert og utmerket.

Rajab er Allahs måned. Shaban er min måned. Ramadan er måneden til min ummah. Den som faster en dag av Rajab, med tro og ønske om belønning fra Allah, vil Allah vise enorm glede. Hans fasting av denne dagen vil holde i tømme Allahs harme og lukke to porter av ildens porter. Hvis han ble gitt hele jordens gull vil det ikke være bedre for ham enn å faste på denne dagen. Som følge av denne fastingen vil han ikke motta noe annet i denne verden i full form enn belønningen for hans gode gjerninger. Han får slik belønning forutsatt at han oppriktig arbeidet for Allah. Når natten kommer vil han bli bønnhørt for ti påkallelser han fremstiller. Hvis han ba om noe her i verden vil Allah gi ham det han ønsker. Hvis Allah ikke gjør dette vil Han bevare for ham den beste godheten som enhver påkallende av Hans fortrolige, Hans elskede og Hans utvalgte kunne forvente seg.

Hvis en person faster to dager av Rajab, vil ingen skildrende blant himmelens folk eller jordens folk greie å beskrive hva slags premie Allah har forberedt for ham.

Han vil få hele belønningen til ti sannferdige personer, uansett hvor lenge de sannferdige måtte ha levd. Han vil få anledning til å gå i forbønn som dem på dommedagen. Han vil gjenoppvekkes blant deres – de sannferdiges – gruppe og være med dem, til han kommer inn i paradiset og blir en av deres venner.

Hvis en person faster tre dager av Rajab vil Allah la det være mellom ham og ilden en grotte eller en gardin, som vil være like lang som en reiselengde, som varer sytti år. Allah vil si til en slik person når han åpner fasten: Jeg må gi deg ditt krav. Jeg må elske deg og ta deg godt mot. Jeg tar dere til vitne mine engler at jeg har tilgitt for ham hans nylige og gamle synder.

Hvis en person faster fire dager av Rajab vil han bli beskyttet mot alle ulykker, som f. eks galskap, spedalskhet, hvite flekker, Dajjals oppvigleri og straffen i graven. For en slik person vil det skrives belønningen til de som har hjertets forstand, de botferdige og de angrende. Han vil motta sin bok med høyre hånd blant de første tilbederne.

Hvis en person faster fem dager av Rajab vil Allah gjøre ham glad på dommedagen og gjenoppvekke ham, idet hans ansikt er lik månen når den er fullkommen. For en slik person vil det skrives gode gjerninger lik antall av sandemengden til Alaj. Han vil komme inn i paradiset uten å stilles spørsmål om sine handlinger. Det vil bli sagt til ham: Fremstill for din Herre et hvilket som helst ønske du måtte ha.

Hvis en person faster seks dager av Rajab vil han komme ut av sin grav, idet hans ansikt lyser mer strålende enn solens lys. I tillegg til dette lyset vil han ha et lys, som vil skinne for alle som er samlet på dommedagen. En slik person vil være trygg på dommedagen til han passerer forbi sirat – broen – uten å bli stilt til ansvar for sine tidligere handlinger. Han vil være beskyttet mot å krenke foreldrenes rettigheter og å bryte relasjoner med slektningene.

Hvis en person faster syv dager av Rajab vil det stenges for ham hver dag han faster en port av ildens porter. Allah vil forby ilden å brenne kroppen til en slik person.

Hvis en person faster åtte dager av Rajab vil det åpnes for ham hver dag han faster en port av paradisets åtte porter. Det vil bli sagt til ham Gå inn i paradiset fra hvilken som helst port du måtte ønske.

Hvis en person faster ni dager av Rajab, vil han komme ut av sin grav og si: ‘’Det er ingen gud, unntatt Allah.’’ Han vil ikke snu sitt ansikt før han er i paradiset. Han vil komme ut av sin grav, idet hans ansikt stråler med lys for alle som har samlet seg – på dommedagen – til den grad at folk vil si ‘’Hvem er dette? Er dette en utvalgt profet?’’ Det minste han får er inngang til paradiset uten å bli stilt noe spørsmål om det han tidligere har gjort.

Hvis en person faster ti dager av Rajab, vil Allah gi ham to grønne, vinger, lagd av perler og rubin. Han vil bruke dem til å fly lynraskt over broen for å komme fram til paradiset. Allah vil forandre om hans onde gjerninger til gode gjerninger. Han vil være skrevet blant de nærmeste, de som stiftet rettferdighet for Allahs sak. Han vil være lik en person som har tjent Allah i hundre år, idet han var standhaftig, stod ofte opp til tjeneste for Allah og forventet Allahs belønning.

Hvis en person faster elleve dager av Rajab, vil Allah belønne ingen mer utmerket enn ham, bortsett fra den som fastet like mange dager som ham eller enda flere dager.

Hvis en person faster tolv dager av Rajab vil han kles på dommedagen med to grønne klær av silke og brokade. Sannelig, dette vil være til trøst for ham. Hvis en av disse kledningene var i verden vil de lyse verdens øst og vest, og verden vil ha en mer velluktende duft enn musk.

Hvis en person faster tretten dager av Rajab vil det plasseres for ham et dekket bord av grønt rubin, under skyggen av tronen, som har støttepilarer av perler. Dette dekkede bordet vil være sytti ganger større enn hele verden. Der vil det være tallerkener av perler og rubin. I hver tallerken vil det være tusen farger av mattyper. Den ene fargetypen ligner ikke på den andre fargetypen. Den ene mattypen lukter ikke det samme som den andre mattypen. Han vil spise fra dette dekkede bordet, idet mennesker opplever vanskelighet og gjennomgår en stor bekymring.

Hvis en person faster fjorten dager av Rajab vil Allah gi ham belønning som intet øye har sett, intet øre har hørt om og intet hjerte til et menneske har tenkt om. Han vil belønne ham med palasser i paradiset, som er bygd av perler og rubin.

Hvis en person faster femten dager av Rajab vil han være på dommedagen trygg. Hver gang en engel, en budbringer eller en profet vil passere forbi ham, vil de si: ‘’’Salig er du! Du er betrygget! Du er hedret! Mennesker ønsker seg din posisjon – du er misunnet! Du vil være glad! Du vil bo i paradiset.’’

Hvis en person faster seksten dager av rajab vil han være av de første som vil sitte på fremkomstmidler av lys. Disse fremkomstmidlene vil fly over paradisets boplasser og ta ham til den barmhjertiges hus.

Hvis en person faster sytten dager av Rajab vil det plasseres for ham på dommedagen sytti tusen lamper av lys på broen, til han passerer forbi broen ved hjelp av disse lampene, til han når fram til paradiset. Englene vil være med ham og hilse ham velkommen til paradiset.

Hvis en person faster atten dager av Rajab vil han sitte med Ibrahim under hans kuppel, i det evige paradiset, på myke benker lagd av perler og rubin.

Hvis en person faster nitten dager av Rajab vil Allah bygge for ham et palass i paradiset, lagd av myke perler, i samme sted som palasset til Adam og Ibrahim – fred være med dem. Til ære for ham og som belønning for ham vil han kunne hilse på Adam og Ibrahim. Til gjengjeld vil de også kunne hilse på ham. Hver dag han faster vil Allah beregne for å være fasting som varte tusen år.

Hvis en person faster tjue dager av Rajab vil han være lik den som har tilbedt Allah tjue tusen år.

Hvis en person faster tjue-en dager av Rajab vil han kunne gå i forbønn på dommedagen for et stort antall av syndere, de som har gjort onde handlinger, selv om deres – de syndiges – antall måtte være lik Rabia og Mudr.

Hvis en person faster tjue-to dager av Rajab vil en herold rope fra himmelen: ‘’Vær glad, Allahs fortrolige, for du vil motta den store premien og slå følge med disse som Allah viste sine velsignelser, profeter, sannferdige, martyrer og rettferdige mennesker. Utmerket er slike følgesvenner.’’

Hvis en person faster tjue-tre dager av Rajab vil det ropes fra himmelen: ‘’Salig er du, Allahs tjener! Du var sliten for lite, men du vil leve glad for en lang tid. Salig er du, når gardinen går bort fra deg og du skal motta den store belønningen fra din Herre, den gavmilde. Sannelig, da vil du slå følge med Vennen – al-Khalil – i det fredelige huset.’’

Hvis en person faster tjue-fire dager av Rajab vil dødsengelen komme til ham i form av en ung mann som har på seg en kledning av grønn silke brokade. Dødsengelen vil sitte på en hest av paradisets hester. I hans hånd vil det være grønn silke, som er fylt med duft av musk. I hans hånd vil det også være en kanne av gull fylt med paradisets drikke. Dødsengelen vil gi denne personen vann fra denne kannen, når hans sjel kommer ut og gjøre det enkelt for ham å gjennomgå de smertefulle dødsøyeblikkene. Deretter vil han – dødsengelen – plassere hans ånd i den vakre kledningen, da vil det komme ut av den en duft, som kan luktes av de syv himlers folk. Derfor vil han være i sin grav utørst og når han gjenoppvekkes – på dommedagen – fra sin grav utørst, til han ankommer brønnen til Profeten – måtte Allahs velsignelse være med ham og hans familie.

Hvis en person faster tjue-fem dager av Rajab vil han bli møtt av sytti tusen engler når han kommer ut av sin grav. I hånden til hver engel vil det være en fane av perler og rubin. De vil ha med seg vakre klær. De vil si til ham:

‘’Allahs fortrolige! Frelsen kan du forvente hos din Herre!’’

Han vil være av de første som kommer inn i edens hage med de favoriserte, som Allah er glad i og som er glade i Allah. Sannelig, dette er en stor seier.

Hvis en person faster tjue-seks dager av Rajab, vil Allah bygge for ham under skyggen til tronen hundre slott lagd av perler og rubin. På toppen av hvert slott vil det være et rødt telt av paradisets silker. Der vil han bo glad, idet mennesker blir stilt til ansvar for sine handlinger.

Hvis en person faster tjue-syv dager av Rajab vil Allah strekke hans grav en lengde som varer fire hundre år. Hele denne lengden vil Han fylle med musk og ambra.

Hvis en person faster tjue-åtte dager av Rajab vil Allah plassere mellom ham og ilden ni blokader. Hver blokade vil være like lang som strekningen mellom himmel og jord, en reiselengde som varer fem hundre år.

Hvis en person faster tjue-ni dager av Rajab vil Allah tilgi ham/henne, selv om han var en toller, og selv om hun var en kvinne som sytti ganger hadde utenomekteskapelige forhold. Men hvis hun skal få en slik belønning, forutsetter dette at hun har ren intensjon når hun faster og arbeider oppriktig for Allah. Bare da kan hun befri seg fra ildens straff og bli tildelt Allahs tilgivelse.

Hvis en person faster tretti dager av Rajab vil en herold fra himmelen rope til ham: ‘’Allahs tjener! Når det gjelder dine tidligere onde gjerninger, så er du tilgitt for dem. Begynn med arbeidet igjen – som om du aldri har syndet.’’ Allah vil gi ham i hvert paradis et paradis. I hvert paradis vil det være førti tusen byer, lagd av gull. I hver by vil det være førti tusen slott. I hvert slott vil det være en million boplass. I hver boplass vil det være førti millioner dekkede bord, lagd av gull. På hvert dekket bord vil det være millioner beholdere – boller. I hver beholder vil det være millioner av forskjellige typer mat og drikke. Hver mattype og drikketype vil ha en unik farge. I hvert hus vil det være millioner av sovesenger lagd av gull. Hver soveseng vil være millioner ganger millioner alen lang. På hver soveseng vil det være en vakker kvinne. På hodet til hver av dem vil det være tre hundre tusen hårstrå av lys. Hvert hårstrå vil holdes opp av millioner tjenerinner, som vil fylle henne – den vakre kvinnen – med musk og ambra til den som har fastet Rajab kommer til henne. Dette vil være belønningen for den som faster hele Rajab-måneden.

Det ble sagt: Allahs profet, hva med en som ikke klarer å faste Rajb måneden, på grunn av svakhet eller sykdom? Hva skal en kvinne som ikke er ren gjøre for å oppnå denne belønningen du har nevnt?

Profeten – måtte Allahs velsignelse være med ham og hans familie – sa:

Han får gi som almisser en brødskive til de nødlidende. Jeg sverger ved den som har makt over mitt liv, den som gir slike almisser hver dag vil oppnå det jeg har omtalt og enda mer. Hvis hele skapelsen fra himmel og jord skulle samle seg for å beskrive belønningen for den som gir slike almisser hver dag vil de ikke kunne beskrive en brøkdel av hans posisjon og nivå i paradiset.

Det ble sagt: Allahs sendebud, hva med den som ikke klarer å gi slike almisser? Hva skal han gjøre for å oppnå denne belønningen du har omtalt?

Profeten – måtte Allahs velsignelse være med ham og hans familie – sa:

Han får glorifisere Allah hver dag av Rajab på denne måten: Ære være den mektige gud. Ære være Han som ingen skal glorifiseres, bortsett fra Ham. Ære være, den ærverdige, den hederlige. Ære være den som kledde seg selv med ære, Han som er verdt ære.

حدثني محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن الحسن الرازي قال حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المفتي قال حدثني الحسين بن محمد الوردي عن أبيه عن يحيى بن عباس قال حدثنا علي بن عاصم قال حدثني أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله ألا أن رجبا شهر الله الأصم وهو شهر عظيم وإنما سمى الأصم لأنه لا يقاربه شهر من الشهور حرمة وفضلا عند الله وكان أهل الجاهلية يعظمونه في جاهليتها فلما جاء الاسلام لم يزدد إلا تعظيما وفضلا ألا أن رجبا شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر أمتي ألا فمن صام من رجب يوما إيمانا واحتسابا استوجب رضوان الله الأكبر وأطفى صومه في ذلك اليوم غضب الله وأغلق عنه بابا من أبواب النار، ولو أعطي ملا الأرض ذهبا ما كان بأفضل من صومه ولا يستكمل له أجره بشئ من الدنيا دون الحسنات إذا أخلصه لله وله إذا أمسى عشر دعوات مستجابات ان دعا بشئ في عاجل الدنيا أعطاه الله وإلا ادخر له من الخير أفضل ما دعا به داع من أوليائه وأحبائه وأصفيائه ومن صام من رجب يومين لم يصف الواصفون من أهل السماء والأرض ماله عند الله من الكرامة، وكتب له من الاجر مثل أجور عشرة من الصادقين في عمرهم بالغة أعمارهم ما بلغت وشفع يوم القيامة في مثل ما يشفعون فيه ويحشره معهم في زمرتهم حتى يدخل الجنة ويكون من رفقائهم، ومن صام من رجب ثلاثة أيام جعل الله بينه وبين النار خندقا أو حجابا طول مسيرة سبعين عاما ويقول الله عز وجل عند إفطاره: لقد وجب حقك علي ووجبت لك محبتي وولايتي أشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومن صام من رجب أربعة أيام عوفي من البلايا كلها من الجنون والجذام والبرص وفتنة الدجال واجبر من عذاب القبر وكتب له مثل أجور أولي الألباب التوابين الأوابين وأعطي كتابه بيمينه في العابدين في أوايل العابدين، ومن صام من رجب خمسة أيام كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة وبعث يوم القيامة ووجهه كالقمر ليلة البدر وكتب له عدد رمل عالج حسنات وادخل الجنة بغير حساب ويقال له تمن على ربك ما شئت، ومن صام من رجب ستة أيام خرج من قبره ولوجهه نور يتلألأ أشد بياضا من نور الشمس وأعطى سوى ذلك نورا يستضئ به أهل الجمع يوم القيامة وبعث من الآمنين يوم القيامة حتى يمر على الصراط بغير حساب ويعافى من عقوق الوالدين وقطيعة الرحم، ومن صام من رجب سبعة أيام فان لجهنم سبعة أبواب يغلق الله عنه بصوم كل يوم بابا من أبوابها وحر الله جسده على النار، ومن صام من رجب ثمانية أيام فان للجنة ثمانية أبواب يفتح الله له بصوم كل يوم بابا من أبوابها وقال له ادخل من أي أبواب الجنان شئت، ومن صام من رجب تسعة أيام خرج من قبره وهو ينادي: لا إله إلا الله ولا يصرف وجهه دون الجنة وخرج من قبره ولوجهه نور يتلألأ لأهل الجمع حتى يقولوا هذا نبي مصطفى وان أدنى ما يعطى أن يدخل الجنة بغير حساب، ومن صام من رجب عشرة أيام جعل الله له جناحين أخضرين منظومين بالدر والياقوت يطير بهما على الصراط كالبرق الخاطف إلى الجنان ويبدل الله سيئاته حسنات وكتب من المقربين القوامين لله بالقسط وكأنه عبد الله مائة عام صابرا قايما محتسبا، ومن صام من رجب أحد عشر يوما لم يواف الله يوم القيامة عبد أفضل منه إلا من صام مثله أو زاد عليه، ومن صام من رجب أحد عشر يوما كسي يوم القيامة حلتان خضراوان من سندس وإستبرق ويجبر بهما لو دليت حلة منهما إلى الدنيا لأضاءت ما بين شرقها وغربها وصارت الدنيا أطيب من ريح المسك ومن صام من رجب ثلاثة عشر يوما وضعت له يوم القيامة مائدة من ياقوت أخضر في ظل العرش قوايمها من در أوسع من الدنيا سبعين مرة عليها صحايف الدر والياقوت في كل صحيفة سبعون ألف لون من الطعام لا يشبه اللون اللون ولا الريح الريح فيأكل منها والناس في شدة شديدة وكرب عظيم، ومن صام من رجب أربعة عشر يوما أعطاه الله من الثواب مالا عين رأت ولا إذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من قصور الجنان التي بنيت بالدر والياقوت، ومن صام من رجب خمسة عشر يوما وقف يوم القيامة موقف الآمنين فلا يمر به ملك ولا رسول ولا نبي إلا قالوا طوبى لك أنت آمن مقرب مشرف مغبوط محبور ساكن الجنان، ومن صام من رجب ستة عشر يوما كان في أوايل من يركب على دواب من نور تطير بهم في عرصة الجنان إلى دار الرحمن، ومن صام سبعة عشر يوما من رجب وضع له يوم القيامة على الصراط سبعون ألف مصباح من نور حتى يمر على الصراط بنور تلك المصابيح إلى الجنان تشيعه الملائكة بالترحيب والسلام، ومن صام من رجب ثمانية عشر يوما زاحم إبراهيم في قبته في جنة الخلد على سرر الدر والياقوت، ومن صام من رجب تسعة عشر يوما بنى الله له قصرا من لؤلؤ رطب بحذاء قصر آدم وإبراهيم عليه السلام في جنة عدن ويسلم عليهما ويسلمان عليه تكرمة له وإيجابا لحقه وكتب الله له بكل يوم يصوم منها كصيام ألف عام، ومن صام من رجب عشرين يوما فكأنما عبد الله عشرين ألف عام، ومن صام من رجب إحدى وعشرين يوما شفع يوم القيامة في مثل ربيعة ومضر كلهم من أهل الخطايا والذنوب ومن صام من رجب اثنين وعشرين يوما نادى مناد من السماء إبشر يا ولي الله بالكرامة العظيمة ومرافقة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، ومن صام من رجب ثلاثة وعشرين يوما نودي من السماء طوبى لك يا عبد الله نصبت قليلا ونعمت طويلا طوبى لك إذا كشف الغطاء عنك وأفضيت إلى جسيم ثواب ربك الكريم وجاورت الخليل في دار السلام، ومن صام من رجب أربعة وعشرين يوما فإذا نزل به ملك الموت يراءى له في صورة شاب عليه حلة من ديباج أخضر على فرس من أفراس الجنان وبيده حرير أخضر ممسك بالمسك الأذفر بيده قدح من ذهب مملوء من شراب الجنان فسقاه إياه عند خروج نفسه وهون به عليه سكرات الموت ألما ثم يأخذ روحه في تلك الحريرة فيفوح منها رايحة يستنشقها أهل سبع سماوات فيظل في قبره ريان ويبعث من قبره ريان حتى يرد حوض النبي صلى الله عليه وآله، ومن صام من رجب خمسة وعشرين يوما فإنه إذا خرج من قبره تلقاه سبعون ألف ملك بيد كل ملك منهم لواء من در وياقوت ومعهم طرايف الحلي والحلل فيقولون يا ولي الله النجاة إلى ربك فهو من أول الناس دخولا في جنات عدن مع المقربين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم، ومن صام من رجب ستة وعشرين يوما بنى الله له في ظل العرش مائة قصر من در وياقوت على رأس كل قصر خيمة حمراء من حرير الجنان يسكنها ناعما والناس في الحساب، ومن صام من رجب سبعة وعشرين يوما أوسع الله عليه القبر مسيرة أربعمائة عام وملأ جميع ذلك مسكا وعنبرا، ومن صام من رجب ثمانية وعشرين يوما جعل الله عز وجل بينه وبين النار تسعة خنادق كل خندق ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام، ومن صام من رجب تسعة وعشرين يوما غفر الله له ولو كان عشارا، ولو كانت امرأة فجرت سبعين مرة بعد ما أرادت به وجه الله عز وجل والخلاص من جهنم ليغفر الله لها، ومن صام من رجب ثلاثين يوما نادى مناد من السماء يا عبد الله أما ما مضى فقد غفر لك فاستأنف العم فيما بقي وأعطاه الله عز وجل في الجنان كلها في كل جنة أربعين ألف مدينة من ذهب في كل مدينة أربعون ألف قصر في كل قصر أربعون ألف ألف بيت في كل بيت أربعون ألف ألف مائدة من ذهب على كل مائدة أربعون ألف ألف قصعة في كل قصعة أربعون ألف ألف لون من الطعام والشراب لكل طعام وشراب من ذلك لون على حدة وفي كل بيت أربعون ألف ألف سرير من ذهب طول كل سرير ألف ذراع في ألفي ذراع على كل سرير جارية من الحور عليها ثلاثمائة ألف ذؤابة من نور تحمل كل ذؤابة منها ألف ألف وصيفة يغلفها بالمسك والعنبر إلى أن يوافيها صايم رجب هذا لمن صام شهر رجب كله.
قيل يا نبي الله فمن عجز عن صيام رجب لضعف أو لعلة كانت به أو امرأة غير طاهرة يصنع ماذا لينال ما وصفت؟ قال يتصدق في كل يوم برغيف على المساكين والذي نفسي بيده أنه إذا تصدق بهذه الصدقة كل يوم ينال ما وصفت وأكثر انه لو اجتمع جميع الخلايق كلهم من أهل السماوات والأرض على أن يقدروا قدر ثوابه ما بلغوا عشر ما يصيب في الجنان من الفضايل والدرجات، قيل يا رسول الله فمن لم يقدر على هذه الصدقة يصنع ماذا لينال ما وصفت؟ قال يسبح الله كل يوم من شهر رجب إلى تمام ثلاثين يوما بهذا التسبيح مائة مرة سبحان الا له الجليل سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له سبحان الأعز الأكرم سبحان من لبس العز وهو له أهل.

Kp 106, hadith nr. 3

Hadith nr. 3

Imam al-Kazim – fvmh – sa:

Rajab er en stor måned. I denne måneden blir belønningen for handlinger fordoblet av Allah og de onde gjerningene blir visket bort av Ham. Hvis en person faster en dag av Rajab, vil ilden holde seg på avstand fra ham hundre års lang reiselengde. Den som faster tre dager av denne måneden vil komme inn i paradiset.

وبهذا الاسناد، قال أبو الحسن عليه السلام: رجب شهر عظيم يضاعف الله فيه الحسنات ويمحو فيه السيئات من صام يوما من رجب تباعدت عنه النار مسيرة مائة سنة ومن صام ثلاثة أيام وجبت له الجنة

Kp 106, hadith nr. 2

Hadith nr. 2

Imam Al-Kazim – fvmh – sa:

Rajab er en elv i paradiset. Den er mer hvit enn melkens farge og den har en mer søt smak enn honning. Hvis en person faster en dag av Rajab vil Allah la ham drikke fra denne elven.

حدثني محمد بن الحسن قال حدثني الحسن بن الحسين بن عبد العزيز المهتدي عن سيف بن المبارك بن يزيد مولى أبي الحسن موسى عليه السلام عن أبيه المبارك عن أبي الحسن قال: رجب نهر في الجنة أشهد بياضا من اللبن وأحلى من العسل من صام يوما من رجب سقاه الله عز وجل من ذلك النهر

Kp 106, hadith nr. 1

Hadith nr. 1

Imam al-Sadik – fvmh – sa:

Nuh steg om bord på arken den første dagen av Rajab. Derfor beordret han de som var med ham om å faste denne dagen.’’

Imamen, fvmh, sa videre: Den som faster denne dagen vil holde seg en lengde på et år i avstand fra ilden. Hvis en person faster syv dager av denne måneden vil alle portene av ilden lukkes for ham. Hvis en person faster åtte dager av denne måneden vil paradisets åtte porter åpne seg for ham. Hvis en person faster femten dager av denne måneden vil han få sin anmodning. Hvis en person faster flere dager enn dette kan han forvente seg større belønning fra Allah.

أبي (ره) قال حدثنا سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن أبان بن عثمان عن كثير النوا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ان نوحا ركب السفينة أول يوم من رجب فأمر من معه أن يصوموا ذلك اليوم وقال من صام ذلك اليوم تباعدت عنه النار مسيرة سنة ومن صام سبعة أيام أغلقت عنه أبواب النيران السبعة ومن صام ثمانية أيام فتحت له أبواب الجنة الثمانية ومن صام خمسة عشر يوما أعطى مسألته ومن زاد زاده الله عز وجل