Boken om fornuft og uvitenhet – كتاب العقل والجهل

KAPITTEL 1, BOK 1, HADITH NR. 24

Ali ibn Muhammed har fortalt at Sahl ibn Ziyad fortalte at Ismail ibn Mihran fortalte at noen personer fra våre følgesvenner fortalte at Abu Abdillah (fred være med ham) sa:
’’Fornuft er veilederen til den troende.’’
علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل بن مهران، عن بعض رجاله، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: العقل دليل المؤمن

Boken om fornuft og uvitenhet – كتاب العقل والجهل

KAPITTEL 1, BOK 1, HADITH NR. 23

En gruppe av våre følgesvenner har fortalt at Ahmad ibn Muhammed på en mursal måte fortalte at Abu Abdillah (måtte fred være med ham) sa:
’’Fornuften er mannens hjelper. Fra fornuft kommer intelligens, forståelse og hukommelse. Med fornuft oppnår en person fullkommenhet. Fornuft er hans veileder, hans instruktør og nøkkelen til hans saker. Når hans fornuft er støttet med lyset blir han en lærd, kunnskapsrik, intelligent, ihukommende og forståelsesfull. Igjennom fornuft lærer han å svare på hvordan, hvorfor, hvor eller når. Han lærer gjennom den det som gagner ham og det som skader ham. Når han lærer disse tingene lærer han prosessene, forbindelsene og skillene. Så bygger han ren tro på Allahs enhet og innser nøden til å adlyde Ham. Når han gjør det vil han forstå det som har gått forbi ham og det som er på vei, han vil forstå det som angår ham, for hvilken grunn er han her, fra hvor han kommer fra og hva er hans ende. Han vil ha kjennskap til alt dette gjennom fornuften.’’
عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد مرسلا قال: قال أبو عبدالله: دعامة الانسان العقل، والعقل منه الفطنة والفهم والحفظ والعلم، وبالعقل يكمل، وهو دليله ومبصره ومفتاح أمره، فإذا كان تأييد عقله من النور كان عالما، حافظا، ذاكرا فطنا، فهما، فعلم بذلك كيف ولم وحيث، وعرف من نصحه ومن غشه، فإذا عرف ذلك عرف مجراه وموصوله ومفصوله، وأخلص الوحدانية لله، والاقرار بالطاعة فاذا فعل ذلك كان مستدركا لما فات، وواردا على ما هو آت، يعرف ما هو فيه، ولاي شئ هو ههنا، ومن أين يأتيه، وإلى ما هو صائر، وذلك كله من تأييد العقل.

Boken om fornuft og uvitenhet – كتاب العقل والجهل

KAPITTEL 1, BOK 1, HADITH NR. 22

Ali ibn Muhammed har fortalt at Sahl Ibn Ziyad fortalte at Muhammed ibn Sulayman fortalte at Ali ibn Ibrahim fortalte at Abdallah ibn Sinan fortalte at Abu Abdillah (fred være med ham) sa: ’’Autoriteten til Allah over menneskene er profeten (fred være med ham) og autoriteten mellom Allah og menneskene er fornuften.’’ علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن محمد بن سليمان، عن علي بن إبراهيم عن عبدالله بن سنان، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: حجة الله على العباد النبي، والحجة فيما بين العباد وبين الله العقل

Boken om fornuft og uvitenhet – كتاب العقل والجهل

KAPITTEL 1, BOK 1, HADITH NR. 21

Al-Husayn ibn Muhammed har fortalt at Muallah ibn Muhammed fortalte at al-Washsha fortalte at al-Muthanna al-Hannat fortalte at al-Qutayba al-Asha fortalte at ibn Abu Yafur fortalte at en slave av klanen til Shayban fortalte at Abu Jaffar (fred være med ham) sa:
’’Da al-Qaim (den som vil opphøye sannheten), beskytteren, av vår familie vil komme til syne fra okkultasjonen vil Allah plassere Sin hånd over hodene til Sine tjenere. Derfor setter Han sammen deres fornuft og gjør deres forståelse fullstendig.’’
الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشاء عن المثنى الحناط، عن قتيبة الاعشى، عن ابن أبي يعفور، عن مولى لبني شيبان، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا قام قائمنا وضع الله يده على رؤوس العباد فجمع بها عقولهم وكملت به أحلامهم

Boken om fornuft og uvitenhet – كتاب العقل والجهل

KAPITTEL 1, BOK 1, HADITH NR. 20

Al-Husayn ibn Muhammed har fortalt at Ahmad ibn Muhammed al-Sayyari fortalte at Abu Yakub al-Baghdadi sa:
’’Ibn Sukayt spurte Imam Abu al-Hassan (fred være med ham): ’’Hvorfor sendte Allah Moses med mirakler som viste seg igjennom hans stav, hans hånd og magi, Jesus med medisinske hjelpemidler og Profeten Muhammed (måtte Allahs velsignelse være over ham, hans familie og alle profetene) med veltalenhet?’’
’’Da Moses ble sendt var magi veldig kjent blant mennesker. Han viste en magi av en slik form som ingen hadde evne til å gjennomføre. Han var gitt slike midler som ødelagte de magiske effektene til folkets magi og bekreftet sannheten til Allahs budskap blant dem. Allah sendte Jesus i en tid da alvorlige sykdommer eksisterte blant folk og de trengte medisinsk behandling. Jesus brakte fra Allah det som mennesker ikke hadde. Han brakte fra Allah midlene til å bringe den døde tilbake til livet, helbrede de syke og de spedalske med Allahs bifall og derfor bekreftet han sannheten av Allahs budskap blant folket,’’ forklarte imamen.
’’Allah sendte Profeten Muhammed (måtte Allahs velsignelse være over han og hans familie) ved en tid da talespråket (dikt og poesi) var veldig kjent blant folk. Han brakte fra Allah til folket det gode rådet og visdom som viste falskheten i deres talespråk og derfor bekreftet han sannheten av Allahs budskap blant dem.’’ Ibn al-Sukayt sa: ’’Jeg sverger ved Allah at jeg aldri har sett noen lik deg. Hva er beviset som man bruker for å bekrefte sannheten av Allahs budskap blant mennesker i dag?’’ Imamen svarte: ’’Det er fornuft. Igjennom fornuft kjenner en de som taler sannheten fra Allah, derfor innrømmer en deres sannferdighet og løgnen til de som lyver i Allahs navn blir kjent.’’ Ibn al-Sukayt sa: ’’Jeg sverger ved Allah at dette er det tilfredsstillende svaret.’’
الحسين بن محمد، عن أحمد بن محمد السياري، عن أبي يعقوب البغدادي قال: قال ابن السكيت لابي الحسن عليه السلام لماذا بعث الله موسى بن عمران عليه السلام بالعصا ويده البيضاء وآلة السحر؟ وبعث عيسى بآلة الطب؟ وبعث محمدا – صلى الله عليه وآله وعلى جميع الانبياء – بالكلام والخطب؟ فقال أبوالحسن عليه السلام: إن الله لما بعث موسى عليه السلام كان الغالب على أهل عصره السحر، فأتاهم من عند الله بما لم يكن في وسعهم مثله، وما أبطل به سحرهم، وأثبت به الحجة عليهم، وإن الله بعث عيسى عليه السلام في وقت قد ظهرت فيه الزمانات واحتاج الناس إلى الطب، فأتاهم من عند الله بما لم يكن عندهم مثله، وبما أحيى لهم الموتى، وأبرء الاكمه والابرص بإذن الله، وأثبت به الحجة عليهم.
وإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله في وقت كان الغالب على أهل عصره الخطب والكلام وأظنه قال: الشعر فأتاهم من عند الله من واعظه وحكمه ما أبطل به قولهم، وأثبت به الحجة عليهم، قال: فقال ابن السكيت: تالله ما رأيت مثلك قط فما الحجة على الخلق اليوم؟ قال: فقال عليه السلام: العقل، يعرف به الصادق على الله فيصدقه والكاذب على الله فيكذبه، قال: فقال ابن السكيت: هذا والله هو الجواب

Boken om fornuft og uvitenhet – كتاب العقل والجهل

KAPITTEL 1, BOK 1, HADITH NR. 19

Ali ibn Ibrahim har fortalt at hans far fortalte at Yahya ibn al-Mubarak fortalte at Abdallah ibn Jubla fortalte at Ibn Ishak ibn Ammar fortalte at Abu Abdillah (fred være med ham) sa:
’’Jeg spurte Imam Abu Abdillah (fred være med ham): ’’Måtte Allah gjøre min sjel offer for deg! Jeg har en nabo som ber en god del, gir mye veldedighet/almisser og veldig ofte besøker Mekka og synes å være en grei person.’’ Imamen (fred være med ham) spurte: ’’Ibn Ishak! Hvordan er hans fornuft?’’ Jeg sa: ’’Måtte Allah gjøre min sjel offer for deg! Han har ingen fornuft.’’ ’’Ingenting av det han gjør vil bli reist opp (til himmelen),’’ svarte imamen.’’
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن يحيى بن المبارك، عن عبدالله بن جبلة، عن إسحاق بن عمار، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: قلت له: جعلت فداك إن لي جارا كثير الصلاة، كثير الصدقة، كثير الحج لا بأس به قال: فقال: يا إسحاق كيف عقله؟ قال: قلت له: جعلت فداك ليس له عقل، قال: فقال: لا يرتفع بذلك منه

Boken om fornuft og uvitenhet – كتاب العقل والجهل

KAPITTEL 1, BOK 1, HADITH NR. 18

Ali har fortalt at hans far fortalte at Abu al-Hashim al-Jafari sa:
’’Vi var i tilstedeværelsen til Imam al-Rida (fred være med ham) da en diskusjon fant sted og imamen sa: ’’Aba Hashim! Fornuften er en gave fra Allah, men gode manerer er en forpliktelse. En person som viser gode manerer vil ha full kontroll over fornuften, men hvis han later som om han er en fornuftig person vil dette forøke i ham ingenting annet enn uvitenhet.’’
علي، [عن أبيه]، عن أبي هاشم الجعفري قال: كنا عند الرضا عليه السلام فتذاكرنا العقل والادب فقال: يا أبا هاشم العقل حباء من الله والادب كلفة، فمن تكلف الادب قدر عليه، ومن تكلف العقل لم يزدد بذلك إلا جهلا

Boken om fornuft og uvitenhet – كتاب العقل والجهل

KAPITTEL 1, BOK 1, HADITH NR. 17

Ali ibn Ibrahim har fortalt at hans far fortalte at Jaffar ibn Muhammed al-Ashari fortalte at Ubaydallah al-Dihkan fortalte at Durust fortalte at Ibrahim ibn Abd al-Hamid fortalte at Abu Abdillah sa:
’’Den som har den mest fullkomne fornuften er den som har mest gode manerer.’’
علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن جعفر بن محمد الاشعري، عن عبيد الله الدهقان، عن درست، عن إبراهيم بن عبدالحميد قال: قال أبوعبدالله عليه السلام أكمل الناس عقلا أحسنهم خلقا

Boken om fornuft og uvitenhet – كتاب العقل والجهل

KAPITTEL 1, BOK 1, HADITH NR. 16

Ali ibn Muhammed har fortalt at Sahl ibn Ziyad fortalte at al-Sakuni fortalte at Jaffar fortalte at hans far fortalte at Imam Abu Jaffar fortalte at Imam Ali (fred være med ham) sa:
’’Grådighet motiverer hjertene til de uvitende, håp og lengsler holder dem som gisler og bedrag henger seg fast i dem.’’
علي بن محمد، عن سهل بن زياد، عن النوفلى، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام قال: قال أميرالمؤمنين عليه السلام: إن قلوب الجهال تستفزها الاطماع، وترتهنها المنى، وتستعلقها الخدائع

Boken om fornuft og uvitenhet – كتاب العقل والجهل

KAPITTEL 1, BOK 1, HADITH NR. 15

En gruppe av våre følgesvenner har fortalt at Ahmad ibn Muhammed ibn Isa fortalte at al-Hassan ibn Ali ibn Faddal fortalte at noen personer fra våre følgesvenner fortalte at Abu Abdillah sa:
’’Profeten (måtte Allahs velsignelse og fred være over han og hans familie) talte aldri til mennesker i den grad han forsto. Profeten (måtte Allahs velsignelse og fred være over han og hans familie) sa: ’’Vi profeter er blitt beordret å snakke til mennesker på et nivå de forstår.’’
جماعة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي ابن فضال، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: ما كلم رسول الله صلى الله عليه وآله العباد بكنه عقله قط، وقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنا معاشر الانبياء امرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم