Boken om fornuft og uvitenhet – كتاب العقل والجهل

KAPITTEL 1, BOK 1, HADITH NR. 29

Noen personer fra våre følgesvenner har fortalt på en marfu måte at Mufaddal ibn Umar fortalte at Abu Abdillah (fred være med ham) sa:
’’Mufaddal! Man kan aldri oppnå suksess før man forstår og man kan aldri forstå før man erverver seg kunnskap. Den som forstår kan utmerke seg. Den som har tålmodighet vil seire. Kunnskap tjener en som et skjold, sannheten er heder, uvitenhet er ydmykhet, skarpsindighet er ære, sjenerøsitet er suksess og gode manerer tiltrekker vennskap. En som besitter kunnskap om sin tid vil aldri bli frustrert av forvirring. Streng besluttsomhet skaper pessimisme. Allah er beskytteren til de som kjenner Ham. Han er fienden til de som later som om de kjenner Ham. En fornuftig person er tilgitt og en uvitende person er forrædersk. Hvis du liker å bli hedret være hjertevarm og hvis du liker å bli fornærmet må du være hard. En hvis originalitet er nobel er hjertevarm. En hvis element er voldsom hans lever er tykk. Ekstremisten vil falle i kriser. En som er redd av konsekvensene unngår innblandingen i noe han ikke har kunnskap om. En som engasjerer seg i en sak uten å ha kunnskap om den, fører seg selv mot sin egen undergang. En som ikke har kjennskap forstår ikke og en som ikke forstår er ikke enig og fredelig. En som ikke er enig og en som ikke underkaster seg er ikke respektert og en som ikke er respektert har blitt knust og en som knuses vil holdes skyldig og en som er i en slik tilstand må angre og vende seg om for sin egen skyld.’’
بعض أصحابنا، رفعه عن مفضل بن عمر، عن أبي عبدالله عليه السلام قال: يا مفضل لا يفلح من لا يعقل، ولا يعقل من لا يعلم، وسوف ينجب من يفهم، و يظفر من يحلم، والعلم جنة، والصدق عز، والجهل ذل، والفهم مجد، والجود نجح وحسن الخلق مجلبة للمودة، والعالم بزمانه لا تهجم عليه اللوابس و الحزم مسائة الظن، وبين المرء والحكمة نعمة العالم، والجاهل شقي بينهما والله ولي من عرفه وعدو من تكلفه والعاقل غفور والجاهل ختور وإن شئت أن تكرم فلن وإن شئت أن تهان فاخشن، ومن كرم أصله لان قلبه، ومن خشن عنصره غلظ كبده ومن فرط تورط ومن خاف العاقبة تثبت عن التوغل فيما لا يعلم و من هجم على أمر بغير علم جدع أنف نفسه، ومن لم يعلم لم يفهم، ومن لم يفهم لم يسلم، ومن لم يسلم لم يكرم، ومن لم يكرم يهضم ومن يهضم كان ألوم، ومن كان كذلك كان أحرى أن يندم

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *